Kinh tếĐầu tư

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư

06:39 - Chủ Nhật, 10/04/2022 Lượt xem: 85001 In bài viết

ĐBP - Là trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh, TP. Điện Biên Phủ xác định cần tận dụng thế mạnh của địa phương cũng như triển khai mạnh mẽ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để mời gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào địa bàn; đặc biệt là với các lĩnh vực có lợi thế...

Lãnh đạo TP. Điện Biên Phủ cùng đoàn công tác của Tập đoàn Flamingo xem bản đồ phân khu quy hoạch chi tiết TP. Điện Biên Phủ.

Một trong những nhóm giải pháp được TP. Điện Biên Phủ đặc biệt quan tâm đó là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; xác định công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua việc giải đáp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực ngành, địa phương mình quản lý. Hàng năm, thành phố lấy kết quả thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và làm tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thành phố tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách từ công tác chỉ đạo điều hành tới nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, hiện đại hóa hành chính và triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Chính nhờ đó đã có sự chuyển động rất tích cực của cả bộ máy chính quyền, nhất là trong chỉ số về công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.

Thành phố thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để kiến nghị loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; kiến nghị loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết và cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai có nội dung thông tin trùng lặp; các yêu cầu có điều kiện có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục để rút ngắn thời gian cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Cùng với đó, thành phố tăng cường giải quyết gắn với kiểm soát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đẩy mạnh việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, trả kết quả giải quyết bản điện tử theo quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đổi mới các hình thức công khai thủ tục hành chính, nghiên cứu hình thức sơ đồ hóa quy trình các bước thực hiện thủ tục hành chính để doanh nghiệp, người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận. TP. cũng tích cực hoàn thiện việc đổi mới thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, UBND các xã, phường được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đến cuối năm 2021 tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” UBND thành phố thuộc dịch vụ công mức độ 3, 4 là 4.907 hồ sơ (gần 1.000 hồ sơ được thực hiện trực tuyến).

Trên cơ sở quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt; UBND TP. Điện Biên Phủ chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tiếp tục rà soát, phối hợp với các sở, ngành tỉnh thực hiện điều chỉnh, lập quy hoạch chung thành phố đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 đảm bảo sự đồng bộ giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố cũng tăng cường thu hút đầu tư, huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ; quan tâm xây dựng quỹ đất, tạo mặt bằng sạch để thu hút nhà đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để các nhà đầu tư thi công công trình, dự án đảm bảo đúng tiến độ cam kết. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và hợp tác xã quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của địa phương, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời tập trung triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo có thể bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong thời gian ngắn nhất. Từ đó tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, thông thoáng giữa các thành phần kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thành phố phát triển toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top