Kinh tếĐầu tư

Ðể giải ngân vốn đầu tư công đạt mục tiêu

09:02 - Thứ Hai, 24/07/2023 Lượt xem: 1688 In bài viết

ĐBP - Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Song, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm chưa đạt kỳ vọng đề ra. Do đó, những tháng cuối năm, các sở ngành, địa phương cần triển khai hiệu quả hơn nữa các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Công nhân Công ty TNHH Xây dựng Ðoàn Lân tỉnh Ðiện Biên thi công Trường THCS thị trấn Tuần Giáo (Ảnh chụp tháng 5/2023). Ảnh: Phạm Trung

Năm 2023, tỉnh Ðiện Biên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước trên 4.624,5 tỷ đồng, bao gồm: Ngân sách địa phương 1.299,619 tỷ đồng và ngân sách Trung ương 2.148,294 tỷ đồng và 1.176,6 tỷ đồng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Ước giải ngân đến ngày 30/6 là 1.307 tỷ đồng, đạt 28,26% kế hoạch vốn giao. Bên cạnh đó, tổng số vốn năm 2022 được phép kéo dài giải ngân sang năm 2023 là 615,46 tỷ đồng; ước giải ngân đến hết tháng 6 đạt 28,41% kế hoạch vốn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt kỳ vọng đề ra. Trong đó, nguyên nhân khách quan là do một số dự án được giao vốn chậm; việc triển khai thực hiện một số nội dung thuộc các chương trình MTQG cần chờ hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương để đảm bảo thực hiện đúng quy định. Về chủ quan là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công tại một số địa phương, đơn vị chưa sâu sát, quyết liệt. Năng lực lập kế hoạch, kiểm soát hồ sơ dự án, tổ chức triển khai thực hiện tại một số đơn vị còn nhiều bất cập, chưa quyết liệt, hiệu quả nên chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, không đảm bảo điều kiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 trước ngày 31/12/2022. Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành chưa được các chủ đầu tư ưu tiên thực hiện.

Ðơn cử như huyện Ðiện Biên Ðông, tổng kế hoạch vốn giao năm 2023 là 180,424 tỷ đồng và vốn kéo dài từ năm 2022 chuyển sang là 217,915 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đến hết 30/6 ước đạt 189,535 tỷ đồng, đạt 47,58% kế hoạch vốn giao. Ðến thời điểm 30/6, huyện Ðiện Biên Ðông vẫn còn 7 dự án gặp khó khăn, vướng mắc chưa thể triển khai thi công. Trong đó, có 3 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2022; 4 dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2023. Ðồng thời, có 2 dự án xây dựng chợ liên xã đề nghị chuyển sang làm công trình điện đang đề xuất với UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Ðầu tư điều chỉnh danh mục đầu tư. Ðây đều là những dự án quan trọng, chiếm tỷ trọng vốn lớn trong kế hoạch vốn đầu tư công của huyện. Do đó, khi các dự án chưa đủ điều kiện khởi công, chưa có khối lượng để giải ngân kéo theo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của huyện chưa đạt như mục tiêu đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, UBND huyện Ðiện Biên Ðông sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có lộ trình từng việc cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; trọng tâm là hoàn thiện hồ sơ xây dựng đối với 7 công trình chưa đủ điều kiện cấp vốn để sớm thi công. Ðối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023, tập trung hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cơ quan thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định. Ðối với dự án chuyển tiếp, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán.

Năm 2023, tỉnh Ðiện Biên phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn trên 95%, trong đó đến hết quý III đạt trên 70% và quý IV đạt trên 90%. Ðể hoàn thành mục tiêu đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Các sở ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thiện chính sách để nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, đặc biệt trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ, huyện Ðiện Biên để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách các chương trình, dự án theo dõi tiến độ và chất lượng; thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thi công; kịp thời tháo gỡ kó khăn và và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Sở Kế hoạch và Ðầu tư tham mưu cho UBND tỉnh kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn các đơn vị, địa phương và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị, địa phương và các dự án có khả năng tốt hơn. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chủ động, khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để các dự án đủ điều kiện được bố trí vốn khởi công mới; chủ động bố trí nhân lực ưu tiên thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán khi đã có khối lượng hoàn thành. Ðồng thời, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn thu bố trí vốn cho các dự án trọng điểm của tỉnh. Ðối với các chương trình MTQG, UBND tỉnh hoàn thiện và  trình HÐND tỉnh ban hành 1 văn bản còn lại về cơ chế chính sách theo thẩm quyền của tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ 3 chương trình. Các địa phương, đơn vị tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án sau khi HÐND tỉnh thông qua kế hoạch phần vốn bổ sung cho các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 147/QÐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời chỉ đạo xử lý những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phạm Trung
Bình luận
Back To Top