100% số xã trên cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS

15:41 - Thứ Năm, 14/01/2021 Lượt xem: 4141 In bài viết

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi của cả nước đạt 97,85%. Trong số đó, tỷ lệ biết chữ của người dân tộc thiểu số đạt 93,7%, tỷ lệ biết chữ của người dân ở 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đạt 93,79%.

Kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở của các địa phương trên cả nước được củng cố và từng bước nâng cao chất lượng. 100% số huyện và 100% số xã trên cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các địa phương trên cả nước đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường học, đặc biệt là các trường học ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập giáo dục, xóa mù chữ...

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top