Nậm Pồ nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

10:50 - Thứ Hai, 31/07/2023 Lượt xem: 3531 In bài viết

ĐBP - Huyện Nậm Pồ xác định các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đóng vai trò quan trọng góp phần thu hút đầu tư. Ngay từ những tháng đầu năm, huyện Nậm Pồ đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công khắc phục khó khăn, thi công dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

 
Liên danh Công ty TNHH Ðại Phong tỉnh Ðiện Biên và Công ty Cổ phần Ðầu tư và xây dựng Mường Thanh thi công công trình nâng cấp tuyến đường Nà Khoa - Na Cô Sa. Ảnh: Sầm Phúc

Năm 2023, huyện Nậm Pồ triển khai thực hiện 85 dự án (42 dự án khởi công mới, 15 dự án chuẩn bị đầu tư, 28 dự án chuyển tiếp) với tổng kinh phí 451,504 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương được phân bổ 100 tỷ đồng, để thực hiện 2 dự án; vốn cân đối ngân sách địa phương phân bổ 68,081 tỷ đồng, triển khai thực hiện 11 dự án; vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 91,788 tỷ đồng, triển khai thực hiện 11 dự án...

Ngay từ đầu năm, UBND huyện Nậm Pồ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chú trọng từ khâu quy hoạch, lập dự án, khảo sát, thiết kế, công tác đấu thầu, chỉ định thầu bảo đảm công khai, minh bạch… Huyện tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Ðối với người đứng đầu các đơn vị, UBND huyện yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; rà soát, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Chú trọng thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí. Cùng với đó, tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân; phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đúng tiến độ.

Ðến ngày 25/7/2023, huyện Nậm Pồ đã giải ngân được 180,923 tỷ đồng (đạt 40,07% kế hoạch). Trong đó, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương giải ngân được 58,583 tỷ đồng, đạt 58,58% kế hoạch; vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân được 51,021 tỷ đồng, đạt 74,94% kế hoạch; vốn Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân được 12,206 tỷ đồng, đạt 13,3% kế hoạch vốn...

Là đơn vị được UBND huyện giao là chủ đầu tư nhiều dự án, Ban Quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ đã và đang chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ông Cao Xuân Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ cho biết: “Ðể đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, Ban đã tích cực phối hợp với hội đồng giải phóng mặt bằng, các đơn vị liên quan, UBND các xã tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất “sạch” giao cho các nhà thầu thi công. Ðồng thời, phân công cán bộ kỹ thuật giám sát tiến độ thi công các dự án; quản lý chặt chẽ vật liệu đầu vào, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Sau khi kiểm tra, nghiệm thu khối lượng bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án mới thực hiện việc giải ngân vốn, tạo sự đồng thuận trong triển khai”.

Dù đã có nhiều nỗ lực song công tác giải ngân vốn đầu tư công ở Nậm Pồ vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng một số dự án gặp khó khăn, chi phí giải phóng mặt bằng các công trình hạn chế. Một số dự án đã hoàn thành nhưng không được bố trí đủ vốn để thanh toán khối lượng thi công, ảnh hưởng đến năng lực hoạt động của doanh nghiệp. Ðối với các dự án thuộc 3 chương trình MTQG được UBND tỉnh phân bổ chi tiết đến từng dự án; do vậy, khi điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án gặp khó khăn vì thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh phê duyệt.

Với quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ, chất lượng, những tháng cuối năm UBND huyện Nậm Pồ chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm về các nội dung thực hiện chưa tốt trong công tác giải ngân. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, ban quản lý dự án các công trình huyện, các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Ðồng thời, thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, kịp thời nắm bắt tiến độ, chất lượng và tình hình giải ngân từng dự án để có các giải pháp chỉ đạo, xử lý đối với các dự án chậm tiến độ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định. Ðẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện.

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top