Kinh tếNông thôn mới

Ðoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

09:13 - Thứ Ba, 12/09/2023 Lượt xem: 2778 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung của CVÐ gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM trên địa bàn. Nhờ đó, không chỉ nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh toàn dân trong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh tại các địa phương.

Người dân bản Na Cảnh, xã Na Son, huyện Ðiện Biên Ðông thu gom rác thải bảo vệ môi trường.

Tập trung thực hiện cuộc vận động, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên triển khai cuộc vận động đến từng khu dân cư; chủ động gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, phương thức tổ chức thực hiện xây dựng NTM đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ðồng thời, phối hợp vận động người dân chung tay thực hiện các nội dung cụ thể của cuộc vận động như: Ðoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân để thực hiện các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Ðáng chú ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn. Trong năm 2022, ủy ban MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến trên 26.830m2 đất làm hệ thống tưới tiêu, đường bê tông, nhà văn hóa; đóng góp 1,6 tỷ đồng mua vật liệu xây dựng và hơn 4.750 ngày công tham gia các hoạt động xây dựng NTM. Quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, công trình vệ sinh, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo... Ủy ban MTTQ các cấp cũng chủ động hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường tại khu dân cư nhằm phát huy vai trò tự quản của người dân ngay từ cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ðiện Biên chia sẻ: Cùng với việc vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập để có cuộc sống ấm no, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã vận động bà con hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông liên thôn, liên bản, xây dựng nhà văn hóa, tu sửa trường học... Trên cơ sở khảo sát thực trạng tình hình xây dựng NTM tại các địa phương, MTTQ và các đoàn thể huyện đã tuyên truyền người dân tham gia thực hiện các tiêu chí theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, tập trung vào thực hiện các tiêu chí không cần nhiều kinh phí như tiêu chí về môi trường, hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự. Với các xã đã đạt chuẩn hoặc cơ bản đạt chuẩn NTM, tiếp tục hưởng ứng tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu nhằm nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn; vận động nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để có nguồn lực hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Ðến nay, huyện Ðiện Biên có 16 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 10 tiêu chí, bình quân đạt 17,1 tiêu chí/xã; toàn huyện có 79 thôn, bản đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu.

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực cùng với sự hưởng ứng, đồng thuận cao của nhân dân, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn. Ðến nay, toàn tỉnh đã có 21 xã đạt chuẩn NTM, 28 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 52 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí và 14 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; số tiêu chí bình quân đạt 13,51 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh hiện có 122 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 26 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 36,57%. Kết quả trên là động lực to lớn để tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” nhằm huy động nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận
Back To Top