Kinh tếNông thôn mới

Nông dân góp sức xây dựng nông thôn mới

09:50 - Thứ Năm, 11/01/2024 Lượt xem: 1850 In bài viết

ĐBP - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi phải có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Phát huy vài trò của mình, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp vật chất, ngày công chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Với trên 84.600 hội viên sinh hoạt tại 1.446 chi hội, 129 cơ sở hội trong toàn tỉnh, Hội Nông dân đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Bà Vàng Thị Bình, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào, Hội xác định trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Chính vì thế, hàng năm, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của tỉnh về xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp...

Nhiều hình thức tuyên truyền cụ thể, thiết thực đã được các cấp Hội triển khai, như: Qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; tổ chức sân khấu hóa các hội thi, hội diễn, hoạt động văn hóa, văn nghệ; phát hành cuốn thông tin công tác hội, sách, tài liệu cho cơ sở hội sinh hoạt; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng... Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội chủ động đảm nhận thực hiện các phần việc, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội, như: Tiêu chí về nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm...

Các cấp hội tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng, tu bổ hệ thống thủy lợi, kiên cố kênh mương nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. 5 năm qua, nông dân trong toàn tỉnh đã hiến gần 300.000m2 đất, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công để xây dựng, tu sửa các công trình phúc lợi, đường dân sinh, kênh mương nội đồng, làm nhà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, các cấp hội nông dân triển khai xây dựng mô hình thu gom, xử lý rác thải, hỗ trợ bể biogascomposite trong chăn nuôi, mô hình lò xử lý rác thải theo nhóm hộ gia đình, mô hình chăn nuôi gia cầm bằng chế phẩm sinh học bảo vệ môi trường...

Đối với tiêu chí hộ nghèo, thu nhập, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư có trọng điểm, phù hợp với thực tế của hộ gia đình.

Cùng với đó, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chương trình ủy thác vốn vay cho nông dân với tổng số tiền dư nợ gần 1.000 tỷ đồng. Qua nhiều năm phát động, đến nay, phong trào đã phát triển sâu rộng tới các thôn, bản; tạo bước chuyển đổi quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Nhiều hộ nông dân đã năng động, cần cù, kiên trì khắc phục khó khăn với ý chí tự lực, tự cường. Họ cũng thường xuyên chuyển đổi nhận thức, đầu tư khai thác tiềm năng lao động, đất đai, vốn vào sản xuất và mở rộng các ngành nghề, dịch vụ tạo ra sản phẩm hàng hoá, phát huy lợi thế của địa phương, nhiều mô hình phát triển đa dạng mang lại hiệu quả kinh tế, từ đó tạo điều kiện để mỗi năm toàn tỉnh có trên 1.000 hộ nông dân thoát nghèo và hàng trăm hộ trở thành khá, giàu..

Với việc quan tâm, chỉ đạo sát sao và luôn đồng hành cùng hội viên, các cấp hội nông dân tỉnh thời gian qua đã thực sự là chỗ dựa tin cậy cho hội viên, nông dân trong lộ trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương. Đến nay, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới, văn minh hơn; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, điều kiện sống của người dân được cải thiện đáng kể.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 1 huyện (Điện Biên) đạt chuẩn NTM; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 76 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM... Hội Nông dân tỉnh đang tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động… từ đó cùng đảng bộ, chính quyền thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nhằm từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM theo đúng lộ trình đề ra.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top