Nậm Pồ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân

08:28 - Chủ Nhật, 10/01/2021 Lượt xem: 6531 In bài viết

ĐBP - Thực tế ở một số bản vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới của huyện Nậm Pồ, một bộ phận người dân hiểu biết pháp luật còn hạn chế dẫn tới có những hành vi vi phạm pháp luật. Ðể góp phần hạn chế tình trạng này, những năm qua huyện Nậm Pồ đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ hướng dẫn người dân làm thủ tục cải chính giấy tờ, hộ tịch.

Hàng năm trên cơ sở các quyết định, kế hoạch của tỉnh, huyện Nậm Pồ giao cho Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện các đề án, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị trong huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành; tuyên truyền, phổ biến về phòng chống dịch bệnh Covid-19; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đất đai, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ; tuyên truyền về vấn đề giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng, vấn đề di dịch cư tự do, hoạt động tôn giáo...

Trong kỳ các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, PBGDPL được 770 cuộc với 87.911 lượt người tham dự. Phòng Tư pháp đã tổ chức tuyên truyền cá biệt và tuyên truyền lưu động, tổ chức nói chuyện chuyên đề pháp luật (biên giới quốc gia, ma túy, tảo hôn, sức khỏe sinh sản, an toàn giao thông…). Các đồn biên phòng, công an huyện tích cực thực hiện các hoạt động tuyên truyền về an ninh trật tự, an ninh biên giới. Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể khác đã triển khai các hoạt động tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; 100% xã tổ chức các cuộc tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn. Thông qua các buổi tuyên truyền PBGDPL đã từng bước nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.

Ông Mùa A Hòa, Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn cho biết: Xã có 12 bản, trong đó có 6 bản giáp biên. Trước đây, tình hình an ninh trật tự của xã có nhiều vấn đề phức tạp, về các vấn đề di dịch cư tự do, vượt biên trái phép, tội phạm ma túy… Nhờ tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật của cán bộ huyện, Ðồn Biên phòng Si Pha Phìn, sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể xã nên tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đã cải thiện rất nhiều. Người dân trong xã cơ bản tự giác chấp hành các quy định của địa phương, pháp luật của Nhà nước và nêu cao ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần đảm bảo ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Ngân, Trưởng phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ cho biết: Công tác PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới là một nội dung quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo hàng năm của Huyện ủy, HÐND, UBND huyện Nậm Pồ. Trong đó, tập trung tuyên truyền pháp luật về chủ quyền biên giới quốc gia; các luật, nghị định mới ban hành... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác PBGDPL trên địa bàn còn có những hạn chế, như: Công chức cấp xã làm việc trong lĩnh vực tư pháp dù được bồi dưỡng nhưng có mặt còn hạn chế. Các xã Phìn Hồ, Chà Cang, Pa Tần đang thiếu biên chế; giao thông khó khăn; trình độ người dân không đồng đều, vẫn còn trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn. Việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm còn chậm. Tủ sách pháp luật được xây dựng nhưng chưa thu hút người dân tìm hiểu, tra cứu; các tài liệu hầu hết là chữ phổ thông không có tài liệu bằng chữ dân tộc thiểu số nên người dân chưa hào hứng tiếp cận.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top