Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm tại các dự án

09:18 - Chủ Nhật, 30/07/2023 Lượt xem: 3806 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, những năm qua cơ quan thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành, HÐND các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện sai phạm và kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, chấn chỉnh đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục.

Trong quá trình thanh tra công trình nâng cấp, xây dựng chợ C13 giai đoạn II, đoàn thanh tra tỉnh phát hiện một số sai phạm.

Năm 2022 qua thanh tra 17 dự án tại 3 đơn vị của huyện Nậm Pồ (Phòng Giáo dục và Ðào tạo 1 dự án; Phòng Kinh tế - Hạ tầng 5 dự án và Ban Quản lý dự án các công trình huyện 11 dự án) với tổng mức đầu tư 113,206 tỷ đồng, đoàn công tác của Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều sai phạm. Công tác lập dự toán xây dựng tại một số hạng mục công trình còn chưa chính xác, tính sai khối lượng, áp sai định mức đơn giá: tính thừa khối lượng lắp dựng cửa không khuôn (công trình Trụ sở xã Nậm Tin, Vàng Ðán); tính sai khối lượng bê tông xi măng lớp phủ, hạng mục cống bản công trình sửa chữa nâng cấp đường bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ. Tại trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã - Công an xã của 3 xã Nà Bủng, Na Cô Sa và Si Pa Phìn thi công thiếu khối lượng láng nền sân, hàng rào lưới thép B40… Công tác lập hồ sơ dự toán một số hạng mục còn tính sai khối lượng, áp sai định mức, đơn giá; công tác thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, đề nghị thanh toán chưa phát hiện hết các tồn tại, sai sót dẫn đến đề nghị thanh toán sai giá trị gần 552 triệu đồng.

Ðầu năm 2023, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 40 dự án trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ với tổng mức đầu tư hơn 152 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án các công trình thành phố làm chủ đầu tư. Các dự án được thanh tra chủ yếu là các công trình sửa chữa, cải tạo các hạng mục cơ sở hạ tầng, như: Ðường giao thông, mương thoát nước, trụ sở làm việc, chợ dân sinh… Qua thanh tra phát hiện nhiều hạn chế, sai phạm như: Công tác lập, đề xuất chủ trương đầu tư đối với một số dự án chưa sát với thực tế, làm tăng chi phí đầu tư. Ðơn cử tại Dự án Nâng cấp đường, rãnh thoát nước bản Tà Lèng đoạn từ đầu bản đến sân bóng xã Thanh Minh, việc đánh giá hiện trạng đường bê tông để lập chủ trương đầu tư chưa sát với thực tế. Tương tự, Dự án Sửa chữa cải tạo đường, rãnh thoát nước tổ dân phố 9, 13, 14 phường Mường Thanh, việc xác định hiện trạng một số tuyến nhánh để lập chủ trương đầu tư chưa sát với thực tế; khi kiểm tra hiện trạng một số tuyến nhánh đang còn sử dụng tốt, cơ quan thẩm quyền đã cắt giảm không đầu tư với số tiền gần 1,5 tỷ đồng... Bên cạnh đó, công tác lập dự toán khảo sát tại một số dự án còn thiếu chính xác, sai khối lượng: Dự toán tính thừa công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II tại 4 công trình (sửa chữa đường giao thông tổ dân phố 1, 3, 9 phường Him Lam; sửa chữa, cải tạo đường, rãnh thoát nước tổ dân phố 9, 13, 14 phường Mường Thanh; đường bê tông nội bản Lọng Hỏm, xã Thanh Minh; đường bê tông bản Huổi Phạ) với số tiền hơn 30,2 triệu đồng; dự toán tính sai khối lượng khảo sát địa hình công trình tại 2 công trình (kè chống sạt lở hai bên bờ suối Nậm Rốm, đoạn chảy qua bản Huổi Hẹ, xã Nà Nhạn; đường bê tông, rãnh thoát nước tổ 2, 8, 9 phường Nam Thanh) với số tiền gần 15 triệu đồng; xác định dự toán đầu tư công trình nâng cấp, xây dựng chợ C13 giai đoạn II thiếu chính xác, dẫn đến tính sai chi phí tư vấn với số tiền hơn 20 triệu đồng... Ðoàn thanh tra kiến nghị thu hồi gần 366 triệu đồng số tiền sai phạm; điều chỉnh giảm giá trị gói thầu xây lắp hơn 186 triệu đồng và giảm trừ qua nghiệm thu, thanh toán các công trình hơn 225 triệu đồng. Ðồng thời, kiến nghị Ban Quản lý dự án TP. Ðiện Biên Phủ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn. Lựa chọn các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự án, tư vấn thẩm tra, giám sát có đủ năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng các hồ sơ, hạn chế các tồn tại sai sót. Xây dựng kế hoạch và đề xuất UBND thành phố cân đối, bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án để thanh toán dứt điểm, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Ngoài các dự án trên, cơ quan thanh tra thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn ngành đã triển khai 47 cuộc thanh tra hành chính và 335 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Cùng đó, HÐND tỉnh tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề, thường xuyên về lĩnh vực đầu tư công. Qua thanh tra, giám sát đã phát hiện những sai phạm, từ đó kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 3,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 2 tỷ đồng, kiến nghị khác về kinh tế gần 1,5 tỷ đồng. Ðồng thời yêu cầu đơn vị chủ đầu tư khắc phục những tồn tại và sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án.

Bài, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top