Sự kiện & Bình luận

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm

05:31 - Thứ Năm, 09/06/2022 Lượt xem: 27501 In bài viết

ĐBP - Vấn đề quyết toán các công trình, dự án đầu tư bằng ngân sách Nhà nước khi đã hoàn thành trên địa bàn tỉnh thời gian qua được UBND tỉnh, các sở, ngành, các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư... quan tâm, triển khai, phối hợp thực hiện khá hiệu quả. Tuy nhiên, năm 2021 trên địa bàn tỉnh mới có 460 dự án đã được phê duyệt quyết toán trên tổng số 706 dự án hoàn thành (đạt 65%). Tổng các dự án trong thời gian quyết toán theo quy định 605 trên tổng số 706 dự án hoàn thành (đạt 86%); tổng số các dự án vi phạm thời gian quyết toán theo quy định là 101 trên tổng số 706 dự án hoàn thành (chiếm 14%). Tổng số dự án đã được phê duyệt quyết toán trong thời gian quyết toán theo quy định 417/460 dự án (đạt 91%); tổng số dự án đã được phê duyệt quyết toán vi phạm thời gian quyết toán theo quy định 43 dự án (chiếm 9%).

Đặc biệt, trong tổng số dự án hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán có 181 dự án (trong đó 133 dự án trong thời gian quyết toán theo quy định; 48 dự án vi phạm thời gian quyết toán theo quy định). Điều này cho thấy, vẫn tồn tại tình trạng chậm nộp hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành, dẫn đến tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án đã hoàn thành.

Thực tế, việc chậm quyết toán các dự án hoàn thành hàng năm không phải bây giờ mới diễn ra mà nhiều năm trước đã có. Chính vì vậy, hàng năm UBND tỉnh đều có các giải pháp chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu phối hợp đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành, nhưng kết quả không như mong muốn. Cá biệt, có những dự án đã hoàn thành nhiều năm, nhưng đến nay vẩn chưa quyết toán xong. Cụ thể, cuối tháng 2/2022, Sở Tài chính đã có Công văn số 312/STC-ĐT yêu cầu một số sở, ban, ngành, UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ thanh, quyết toán 72 công trình, dự án hoàn thành từ năm 2005 - 2014 nhưng chưa phê duyệt quyết toán theo quy định.

Công trình, dự án chậm quyết toán sẽ ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư của Nhà nước và khó khăn trong việc theo dõi, hạch toán, quản lý tài sản của cơ quan, đơn vị. Không ít công trình sau thời gian dài hoàn thành, đưa vào sử dụng, đã xuống cấp nhưng chưa được quyết toán. Nay Nhà nước muốn bố trí vốn để nâng cấp, sửa chữa hoặc thay thế một số bộ phận, hạng mục... sẽ dẫn tới tình trạng “dự án chồng dự án”, việc quyết toán lại càng khó khăn hơn. Người dân thì bức xúc, nhất là với những dự án hạ tầng cơ sở phục vụ lợi ích nhân dân, nhưng bà con không được hưởng niềm vui trọn vẹn như lời hứa ban đầu.

Để khắc phục những tồn tại, vướng mắc liên quan đến việc chậm nộp hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công sử dụng ngân sách Nhà nước; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, thì lãnh đạo các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố, các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án... cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán hợp đồng... Yêu cầu và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình thực hiện lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian. Một mặt, cần làm rõ, quy trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quyết toán dự án hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

Từ trước đến nay, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đã đề cập nhiều đến việc chậm quyết toán các dự án hoàn thành, chỉ ra lỗi của một số khâu, tại một số bộ phận, nhưng chưa ai bị xem xét xử lý kỷ luật, nên cán bộ đang “nhờn luật”. Cho nên, để chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ việc quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định thì nhất thiết phải quy rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm, như thế “trát” của cấp trên ban hành xuống mới được thực thi nghiêm túc.

Tùng Lĩnh
Bình luận
Back To Top