Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2022

08:10 - Thứ Tư, 15/06/2022 Lượt xem: 18814 In bài viết

Chính phủ ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022) về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022.

Cụ thể, thời gian gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của năm 2022 quy định như sau

- Thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu):

Thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của các kỳ tính thuế từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 và quý I/2022 được gia hạn 6 tháng (tăng thêm 1 tháng gia hạn so với quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP).

Đối với kỳ tính thuế tháng 6/2022 và quý II/2022 được gia hạn 5 tháng; tháng 7/2022 được gia hạn 4 tháng; tháng 8/2022 được gia hạn 3 tháng (tương tự như Nghị định 52/2021/NĐ-CP).

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 được gia hạn 3 tháng (tương tự như Nghị định 52/2021/NĐ-CP).

- Thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp phát sinh năm 2022 được gia hạn nộp chậm nhất ngày 30/12/2022.

- Tiền thuê đất: Đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định 34/2022/NĐ-CP, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top