Kinh tếKhoa học - Công nghệ

Chuyển giao 7 đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

15:36 - Thứ Năm, 13/10/2022 Lượt xem: 2091 In bài viết

ĐBP - 7 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chuyển giao cho các ngành, đơn vị trong Hội nghị Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2021, diễn ra chiều ngày 13/10. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở KH&CN cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành ký kết chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, với sự chứng kiến của đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2021, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thành công 7 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các sở, ngành, UBND các huyện để ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

7 đề tài được chuyển giao bao gồm: Đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp nhằm tăng thu nhập của cư dân nông thôn và bảo tồn các di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên”; dự án “Ứng dụng công nghệ chăn nuôi lợn thịt sạch trên đệm lót sinh học tại Trung tâm Phát triển chăn nuôi tỉnh Điện Biên”; đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật để cây ban nở hoa đúng dịp lễ hội, đồng thời cải tạo một số cây ban trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ”; đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chính tại tỉnh Điện Biên”... Tùy từng nội dung, các đề tài được chuyển giao cho các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo...

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao kết quả nghiên cứu KH&CN cho các tổ chức tiếp nhận.

Nhấn mạnh tại Hội nghị, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định phát triển ứng dụng KH&CN là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị Sở KH&CN tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, đơn vị triển khai, ứng dụng tốt, hiệu quả các kết quả nghiên cứu vào thực tế. Đối với các cơ quan, đơn vị nhận chuyển giao cần nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuyển giao, ứng dụng, nhân rộng các kết quả nghiên cứu. Trên cơ sở thực tiễn, nghiên cứu, lựa chọn mô hình phù hợp với địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả, với chính sách khuyến khích, hỗ trợ hợp lý, phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... tạo chuyển biến tích cực trong áp dụng, ứng dụng KHCN vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top