Quân khu 4: Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về quốc phòng

14:42 - Thứ Hai, 24/07/2023 Lượt xem: 4657 In bài viết

Những năm qua, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và các địa phương trên địa bàn quân khu luôn làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) cho các đối tượng; góp phần hun đúc, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức đảng, LLVT và nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng về cơ sở, vùng đặc thù

Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biển, đảo để tổ chức các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và các địa phương trên địa bàn Quân khu luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành, các chức sắc, chức việc tôn giáo; già làng, trưởng bản... Đây là nội dung quan trọng nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Trong chuyến công tác về huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, trò chuyện với già làng Xồng Vả Tu, người dân tộc Mông, ở bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn, chúng tôi được ông phấn khởi cho biết: “Mình được học rất nhiều điều bổ ích từ lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN do huyện tổ chức. Mình sẽ nói để bà con hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị địa bàn, xây dựng bản ngày càng no ấm”.

Chủ tàu cá Nguyễn Đăng Tiến ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thì cho rằng: "Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối với chủ phương tiện tàu, thuyền và ngư dân giúp chúng tôi hiểu rõ những quy định của pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Trên cơ sở đó xử lý các tình huống trên biển đúng pháp luật, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc”.

Hiện nay, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gần 20% dân số theo đạo Thiên Chúa. Hằng năm, Hội đồng giáo dục QPAN thị xã đều tổ chức tốt việc bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các chức sắc, chức việc tôn giáo. Sau khi tham gia các lớp bồi dưỡng, đội ngũ chức sắc, chức việc đều khẳng định, những kiến thức QPAN giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nắm vững quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó vận dụng cái hay, cái tốt trong tổ chức các hoạt động cho giáo dân.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ thông qua tham quan, học tập tại các địa chỉ đỏ. Trong ảnh: Các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ tham quan Bảo tàng Quân khu 4. 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, hội đồng giáo dục QPAN các địa phương thường xuyên đổi mới, vận dụng linh hoạt các hình thức giảng dạy, giúp người học tiếp thu nhanh, vận dụng sát thực tiễn. Các nội dung bồi dưỡng không nặng về lý luận mà được cụ thể hóa sát từng đối tượng, từng địa bàn...

Nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo

Quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QPAN trong tình hình mới; nắm vững những văn bản hướng dẫn của trên, Hội đồng giáo dục QPAN Quân khu 4 và các địa phương luôn linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, mang lại hiệu quả cao; phân công các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy theo dõi, chỉ đạo và trực tiếp giới thiệu các nội dung, qua đó đã truyền thụ cho người học những kinh nghiệm trong tiến hành công tác QPAN ở địa phương, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sát thực tiễn.

Để giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho học sinh, sinh viên, hội đồng giáo dục QPAN các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên đảm nhiệm công tác giáo dục QPAN. Hằng năm, các tỉnh tổ chức hội thao môn học Giáo dục QPAN cho học sinh trung học phổ thông. Một số cơ quan quân sự tỉnh đã ký kết, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Tỉnh đoàn mở các lớp “Học kỳ Quân đội” cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn, góp phần giáo dục truyền thống dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ tương lai của đất nước, đạt hiệu quả thiết thực...

Với những cách làm đồng bộ, linh hoạt, những năm qua, Hội đồng giáo dục QPAN Quân khu 4 và các địa phương trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Tính riêng trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị, địa phương đã tổ chức được hơn 1.360 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QPAN cho hơn 95.000 người; đồng thời thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân, góp phần xây dựng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Theo qdnd.vn
Bình luận
Back To Top