Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong lực lượng Bộ đội Biên phòng

14:56 - Thứ Ba, 25/07/2023 Lượt xem: 4442 In bài viết

Sáng 25-7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW ngày 9-4-2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới (2008-2023). Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đại biểu đại diện lãnh đạo Cục Dân vận và các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy BĐBP.

Hội nghị đánh giá, 15 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 154 đến các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong BĐBP gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tình hình thực tế trên các tuyến biên giới và địa bàn đóng quân.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154 do Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức sáng 25-7.

Trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy BĐBP đã quán triệt và triển khai đồng bộ, toàn diện, trong đó xác định rõ những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức, tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chỉ đạo Cục Chính trị hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 154 gắn với việc triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương về công tác vận động quần chúng và tuyên truyền đặc biệt.

Đến nay, 100% cấp ủy, chỉ huy các đơn vị của BĐBP đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn về công tác tuyên truyền đặc biệt và đưa nhiệm vụ tuyên truyền đặc biệt vào kế hoạch công tác của người chỉ huy, kế hoạch huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, triển khai thực hiện với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan xây dựng các phương án, kế hoạch tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có âm mưu và hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phá hoại ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển, đảo sát thực tế. Quá trình tổ chức thực hiện đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại, kịp thời rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác tuyên truyền đặc biệt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 154 mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã đạt được trong 15 năm qua.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để công tác tuyên truyền đặc biệt trong lực lượng BĐBP đạt kết quả tốt hơn trong giai đoạn tới, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng BĐBP tiếp tục quán triệt, nắm vững và triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhất là các chiến lược (Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng), Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam.

Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyên truyền đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với công tác tuyên truyền đặc biệt. Tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top