Phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc vùng trời

15:13 - Thứ Tư, 10/07/2024 Lượt xem: 2412 In bài viết

Những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) được Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu rộng; nội dung, chỉ tiêu sát thực tế, hiệu quả; phát huy sức mạnh tổng hợp, trí tuệ tập thể, thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Sư đoàn 377 đóng quân trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ-Tây Nguyên. Các đơn vị phân tán trên đất liền, hải đảo; điều kiện sinh hoạt ở một số đơn vị còn nhiều khó khăn. Đại tá Nguyễn Minh Đức, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 377 cho biết: “Để Phong trào TĐQT của Sư đoàn đạt hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chỉ huy các cấp nhất quán quan điểm công tác thi đua-khen thưởng (TĐ-KT) phải luôn hướng về cơ sở và xuất phát từ cơ sở. Mục tiêu thi đua phải bám sát và thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đổi mới biện pháp tổ chức, đưa phong trào phát triển liên tục, rộng khắp; gắn chặt giữa thi đua với khen thưởng”.

Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn 114, Trung đoàn Tên lửa 274, Sư đoàn 377. 

Với tinh thần ấy, trong quá trình triển khai công tác TĐ-KT, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn chỉ đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cơ quan chính trị; thường xuyên kiện toàn bổ sung hội đồng, tổ TĐ-KT các cấp đúng quy định; duy trì nghiêm nền nếp hoạt động, công tác khen thưởng đúng quy chế. Nhờ đó, hoạt động TĐ-KT đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, trí tuệ tập thể, sự đoàn kết thống nhất cao của cán bộ, chiến sĩ làm cơ sở để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Quá trình thực hiện Phong trào TĐQT, các đơn vị có những cách làm mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Hội đồng, tổ TĐ-KT các cấp đã cụ thể hóa 3 khâu đột phá trong nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân, Đảng ủy Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua các phong trào: “Luyện giỏi, rèn nghiêm SSCĐ cao”; “Huấn luyện giỏi-Kỷ luật nghiêm-An toàn quyết thắng”; “Tuần làm việc kiểu mẫu”... Nhờ đó, trình độ, khả năng SSCĐ, chất lượng huấn luyện của đơn vị không ngừng được nâng lên; 100% trung đoàn và các phân đội đạt chỉ tiêu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; tham gia hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật do Quân chủng tổ chức đều có giải.

Cùng với đó, Sư đoàn đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; động viên cán bộ chiến sĩ, nghiên cứu, sáng tạo tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Nhờ đó, giai đoạn 2019-2024, có 22 sáng kiến tham gia Giải thưởng Sáng tạo trẻ và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và kéo dài tuổi thọ của vũ khí trang bị.

Đại tá Nguyễn Minh Đức cho biết thêm: “Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân, đoàn thanh niên cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung, biện pháp các phong trào thi đua vào chương trình hành động để mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, mọi quân nhân tích cực hưởng ứng”.

5 năm qua, với những thành tích đạt được trong Phong trào TĐQT, Sư đoàn 377 có 1.285 lượt tập thể, 5.935 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Kết quả ấy góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top