Hơn 90 mùa xuân Ðảng đồng hành cùng dân tộc

09:38 - Chủ Nhật, 03/01/2021 Lượt xem: 5166 In bài viết

ĐBP - Ðảng Cộng sản Việt Nam hơn 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với đường lối cách mạng đúng đắn, khoa học và sáng tạo, với đội ngũ đảng viên kiên trung, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tạo nên những kỳ tích vẻ vang, làm rạng danh non sông, đất nước.

Ngày 3/2/1930 đi vào lịch sử của Ðảng ta, dân tộc ta và đất nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặc vĩ đại trên con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, xây dựng cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta. Từ đây, lịch sử giao phó cho Ðảng ta sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và cũng từ đây, vận mệnh của dân tộc ta gắn liền với cách mệnh của Ðảng.

Ngay từ khi mới thành lập, Ðảng đã đề ra Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Luận Cương chính trị về cách mạng Việt Nam, được nhân dân đồng tình và ra sức thực hiện. Dưới  sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân ta đã đấu tranh anh dũng, trải qua biết bao gian khổ, hi sinh, đưa sự nghiệp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Mùa Xuân 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, như một ánh lửa, một ngọn lửa sưởi ấm không gian đất nước, rồi bùng lên thành một rừng lửa thiêu cháy toàn bộ cơ đồ chủ nghĩa thực dân đặt lên đầu, lên cổ 25 triệu dân ta sau ngót 80 năm. Ðó là thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa toàn dân Tháng Tám năm 1945 hiếm có trong lịch sử, lật đổ ách thống trị hàng ngàn năm của chế độ phong kiến và gần một trăm năm của chế độ thực dân, đưa dân ta từ kiếp nô lệ lầm than trở thành người dân của nước độc lập, dân chủ; dẫn tới một Ðiện Biên Phủ chấn động địa cầu. Dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đã đột phá thắng lợi, chặt đứt một mắt xích quan trọng nhất của chủ nghĩa thực dân, góp phần quan trọng thúc đẩy các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới vùng lên, thành một dòng thác cách mạng lớn của thời đại. 

Ðến nay, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh tổng hợp của quốc gia - dân tộc sau 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đưa đất nước vượt qua các cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, thế và lực của đất nước tăng lên. Ðời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Diện mạo đất nước đã thay đổi cơ bản. Uy tín và vị thế đất nước trên thế giới được nâng lên. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng sản phẩm trong nước (GDP) đạt bình quân 5,9%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,8%/năm. Dự trữ ngoại hối tăng từ 12,4 tỉ USD năm 2010 lên 80 tỉ USD vào năm 2020”. Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 bùng phát mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu,  ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta, GDP của nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng dương (2 - 3%), GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD, Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới nhờ nội lực, tận dụng tốt các cơ hội và khả năng đa dạng hóa, thích ứng linh hoạt của nền kinh tế. Chính phủ và Quốc hội tiếp tục đề ra mục tiêu năm 2021 tăng từ 6 - 6,5%.

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam hơn 90 qua đã sáng tỏ chân lý: Có sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, có sự đồng tâm hiệp lực của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị thì không có khó khăn, thách thức nào ngăn cản nổi bước đường dân tộc ta đi tới!

Năm nay, đón tết, mừng Xuân Tân Sửu 2021, mừng Ðảng ta ra đời 91 mùa xuân, kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941 - 28/1/2021); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021); chào mừng thành công Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, như ngàn hoa giữa mùa xuân tươi đẹp, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Kiên định mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc trong công tác xây dựng Ðảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Ðảng; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Ðảng. Tiếp tục nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Ðảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Tuyệt đối trung thành với Ðảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Ðón mùa Xuân mới tràn về trên cành non lá biếc, lòng chúng ta càng thêm tự hào về dân tộc Việt Nam, từ hào về Ðảng ta và Bác Hồ vĩ đại, chúng ta lòng nhủ lòng: “Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi/Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn (Tố Hữu).

NGUYỄN VĂN
Bình luận
Back To Top