Phân công cơ quan soạn thảo, thời hạn trình một số dự án luật

15:14 - Thứ Sáu, 07/07/2023 Lượt xem: 2111 In bài viết

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 805/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình 3 dự án luật được điều chỉnh bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 được phân công như sau: Bộ Tư pháp trình Chính phủ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản trong tháng 7/2023, trình UBTVQH trong tháng 8/2023; Bộ Quốc phòng trình Chính phủ Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trong tháng 7/2023, trình UBTVQH trong tháng 9/2023; Bộ Tư pháp trình Chính phủ Luật Thủ đô (sửa đổi) trong tháng 8/2023.

9 dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 được phân công cơ quan chủ trì soạn thảo như sau: Bộ Tư pháp trình Chính phủ Luật Công chứng (sửa đổi) tháng 1/2024, trình UBTVQH tháng 2/2024; Bộ Công an trình Chính phủ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ tháng 7/2024, trình UBTVQH tháng 2/2024; Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tháng 1/2024, trình UBTVQH tháng 3/2024; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ tháng 1/2024, trình UBTVQH tháng 3/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược do Bộ Y tế trình Chính phủ tháng 2/2024, trình UBTVQH tháng 3/2024; Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ Luật Địa chất và khoáng sản tháng 2/2024, trình UBTVQH tháng 3/2024; tháng 2/2024, Bộ Quốc phòng trình Chính phủ Luật Phòng không nhân dân; Bộ Xây dựng trình Chính phủ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn tháng 2/2024; tháng 6/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ Luật Việc làm (sửa đổi), trình UBTVQH tháng 8/2024.

Căn cứ Bản phân công, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 phải trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện rà soát đầy đủ các văn bản có liên quan để phát hiện, xử lý những vấn đề khác nhau giữa quy định của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và văn bản dự kiến ban hành, tránh để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; ngăn ngừa tình trạng cài cắm "lợi ích nhóm", "lợi ích cục bộ" trong xây dựng pháp luật; tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp đã được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ; coi việc hoàn thành Chương trình là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, gồm: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Chính phủ đúng thời hạn, tiến độ đã được phân công theo Quyết định này. 

Đối với dự án Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, báo cáo Chính phủ việc tiếp thu, hoàn thiện để trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 6.

Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Chính phủ đúng thời hạn đã được phân công, để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Bộ Tư pháp thẩm định kịp thời, đúng thời hạn và nâng cao chất lượng thẩm định; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; hằng tháng có báo cáo gửi Chính phủ tại phiên họp thường kỳ về tiến độ chuẩn bị các dự án, dự thảo thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; thống kê các dự án, dự thảo chậm tiến độ, không thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục và đề xuất biện pháp xử lý.

Theo baochinhphu.vn
Bình luận

Tin khác

Back To Top