Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội

09:17 - Thứ Hai, 24/07/2023 Lượt xem: 3920 In bài viết

ĐBP - Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được xác định là nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Ðảng. Vì thế, những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Từ đó, đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nậm Pồ tìm hiểu, nắm bắt dư luận xã hội tại bản Huổi Ðáp, xã Nà Khoa.

Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ đã ban hành Quyết định thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (gồm 20 thành viên). Ðồng thời, giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động và trực tiếp quản lý, đánh giá chất lượng hoạt động định kỳ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn, định hướng công tác dư luận xã hội... Ðặc biệt, hàng tháng Ban tiến hành theo dõi, tổng hợp, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; phối hợp với đội ngũ cộng tác viên bám sát tình hình dư luận xã hội ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp với phòng, ngành chức năng kịp thời tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các ngành xác định thông tin, giải quyết kịp thời, hiệu quả... Từ đó dự báo và đề xuất giải pháp khả thi cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội (6 tháng đầu năm đã xây dựng 7 báo cáo gửi Thường trực Huyện ủy).

Bà Dương Thị Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Ðội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội là những người hoạt động, công tác trong các lĩnh vực xã hội, có mối quan hệ rộng rãi trong cộng đồng, có khả năng quan sát, nắm bắt, phát hiện những vẫn đề nhạy cảm và dư luận trong cộng đồng, nhân dân. Ðồng thời, kịp thời nắm bắt và phản ánh khách quan, trung thực cho Huyện ủy thông qua Ban Tuyên giáo các luồng tư tưởng, ý kiến nổi cộm, bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các sự kiện, hiện tượng, vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp góp phần định hướng dư luận xã hội theo đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nậm Pồ đã nhận được hàng trăm lượt báo cáo bằng văn bản, điện thoại của cộng tác viên dư luận xã hội. Nội dung báo cáo phản ánh toàn diện tình hình tư tưởng trong dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, như: Các vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án, công trình trọng điểm; chương trình xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cây con giống, vật nuôi; công tác quản lý bảo vệ rừng... Các nội dung này được Ban Tuyên giáo Huyện ủy xem xét, tổng hợp, báo cáo, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền có giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Ðơn cử như trong công tác khối chính quyền, sau khi nắm bắt dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2026; công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp... UBND huyện đã thành lập các tổ nghiệp vụ tuyên truyền triển khai đến hộ có liên quan trong các dự án nắm vững được các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; lựa chọn, bố trí cán bộ tuyên truyền, cán bộ áp dụng chính sách bồi dưỡng có chuyên môn cao, nắm vững chủ trương, chính sách của từng dự án để giải thích, thuyết phục các hộ dân có liên quan. Do đó, không có phát sinh những vấn đề phức tạp, không có khiếu kiện kéo dài.

Thực hiện những giải pháp trọng tâm, trọng điểm trong việc nắm bắt dư luận xã hội, 6 tháng qua trên địa bàn huyện Nậm Pồ không để xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện kéo dài. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xác định tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy quán triệt thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Ðổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp thăm dò, nắm bắt dư luận; thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, các tranh chấp, khiếu kiện, các nguyện vọng chính đáng của nhân dân... Qua đó, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự điều hành của chính quyền các cấp.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top