Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7

12:02 - Thứ Sáu, 28/07/2023 Lượt xem: 3785 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (28/7), Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2023. Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Trong tháng 7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm) với nhiều đổi mới trong công tác điều hành. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (13-14/7/2023), đã thông qua 29 nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%. Trong tháng 7, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, nghị quyết HĐND, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đề ra. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, thực hiện tốt. Hoạt động giám sát, khảo sát nắm tình hình việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực được triển khai kịp thời. Qua đó khắc phục hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phiên họp đã xem xét nhiều nội dung quan trọng: dự thảo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 11; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh; dự thảo báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát “Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2023”; dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát, đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số từ năm 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”…

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung trình tại phiên họp; đồng thời tham gia ý kiến về việc: Thời gian UBND tỉnh gửi tài liệu chính thức cho các ban HĐND tỉnh thẩm tra phục vụ kỳ họp thứ 11 chưa đảm bảo; thời gian trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri ở một số lĩnh vực còn chậm. Đối với Kế hoạch thực hiện giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh, cần cụ thể hóa từng nội dung, đối tượng, nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, từng tổ đại biểu. Công tác quản lý đất đai còn bất cập nhất là ở cấp xã; việc rà soát chỉnh lý, cập nhật các thông tin thay đổi, biến động diện tích và tình hình sử dụng đất hàng năm chưa kịp thời. Tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về đất đai trên địa bàn đã có xu hướng giảm nhưng còn phức tạp...

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Tham gia ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn đã giải trình làm rõ thêm các ý kiến của đại biểu, chỉ ra những nguyên nhân trong việc chậm gửi tài liệu, báo cáo chính thức cho các ban HĐND tỉnh thẩm tra; việc trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri ở một số lĩnh vực còn chậm chủ yếu là do nguyên nhân khách quan, một phần do cơ chế chính sách, quy định còn nhiều bất cập.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lò Văn Phương đánh giá cao ý kiến của các đại biểu; đồng thời đề nghị văn phòng tiếp thu, chỉnh sửa vào dự thảo nội dung báo cáo, nghị quyết, kế hoạch giám sát. Đối với Kế hoạch giám sát năm 2024 và giám sát chuyên đề “Việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số từ năm 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh”, Ban Văn hóa xã hội, Ban Pháp chế cần soạn thảo lại nội dung, chỉ rõ đối tượng, thành phần cụ thể; rút gọn nội dung, tập trung đi sâu vào việc giám sát nội dung chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top