Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp

09:36 - Thứ Năm, 27/07/2023 Lượt xem: 3072 In bài viết

ĐBP -  Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, chủ động hội nhập kinh tế. Những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đặc biệt quan tâm ứng dụng công nghệ, đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử.

Cán bộ xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng dịch vụ công và các tiện ích của Ðề án 06 trên điện thoại thông minh.

Công khai, đơn giản hóa TTHC

Chúng tôi có mặt tại trụ sở xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) những ngày giữa tháng 7, mặc dù mới đầu giờ sáng nhưng có khá đông người dân đến giao dịch; người làm thủ tục liên quan đến đất đai, giấy khai sinh…

Anh Lò Văn Phong, người dân bản Giảng đến làm giấy khai sinh cho con chia sẻ: Cháu nhà tôi mới sinh vào cuối tháng 6 vừa qua, hôm nay tôi đến đây làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu. Các cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, sau gần 30 phút làm thủ tục đã xong và được hẹn ngày lấy kết quả. Không chỉ vậy, cán bộ văn phòng còn hướng dẫn tôi đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia thông qua điện thoại thông minh để thuận tiện cho giải quyết TTHC lần sau. Tôi thấy hiện nay, việc giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện, giảm phiền hà cũng như thời gian đi lại.

Thời gian qua UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy định về TTHC, thực hiện công khai, minh bạch trên các cổng, trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc giải quyết thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được quản lý tập trung, thống nhất. Giải quyết kịp thời, nhanh chóng, bình đẳng, khách quan, công khai minh bạch.

Trong quý II/2023, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành danh mục các TTHC mới, sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của tỉnh theo đúng quy định; thực hiện công khai TTHC đầy đủ, kịp thời trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đã thực hiện công khai 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương. Ðến nay, tổng số TTHC đang có hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 1.782 (trong đó cấp tỉnh 1.419  thủ tục; cấp huyện 308 thủ tục; cấp xã 160 thủ tục).

Hiện đại hóa trên môi trường điện tử

Ðến nay việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính Nhà nước đã được triển khai từ tỉnh đến cơ sở và đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm giấy tờ, đảm bảo công khai minh bạch.

Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; đẩy mạnh tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; phối hợp nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ðảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc, tăng tính công khai, minh bạch.

Trong quý II/2023, số lượng hồ sơ trực tuyến do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết là 33.892 hồ sơ. Trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 69%. Số lượng hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến tăng góp phần cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ tại tất cả các cơ quan, đơn vị. Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cũng thường xuyên được nâng cấp, hoàn thiện, tập trung kết nối, tích hợp với Phần mềm quản lý hồ sơ công việc của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Ðến nay, 100% các sở, ngành tương đương có tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng đạt từ 80% trở lên; 100% các phòng thuộc UBND cấp huyện có tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng đạt từ 50% trở lên. 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản thư điện tử công vụ (trên 4.000 tài khoản). Hệ thống Hội nghị trực tuyến được triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh (hệ thống được kết nối từ Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh đến 129 xã phường), số lượng cuộc họp trực tuyến ngày càng tăng. Triển khai giải pháp phòng họp không giấy tại các kỳ họp của HÐND 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top