Kinh tếNông thôn mới

Lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 30/11/2020 08:55

ĐBP - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh ta đã lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, dự án hiệu quả. Sau 10 năm (từ 2011 - 2020), toàn tỉnh đã huy động tổng nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM là 17.000 tỷ đồng. Nhờ sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, đến hết năm 2020, tỉnh ta phấn đấu có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 35 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân đạt 11,3 tiêu chí/xã; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 37%.

Huyện Điện Biên hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

Thứ Ba, 17/11/2020 08:49
Huyện Điện Biên hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

ĐBP - Điện Biên là huyện có nhiều lợi thế về phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao khi hơn 70% diện tích cánh đồng Mường Thanh nằm trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, những năm qua giá trị từ sản xuất nông nghiệp mang lại chưa đạt được như kỳ vọng. Từ việc đánh giá những tiềm năng, lợi thế vốn có về tự nhiên, xã hội; cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên đã xác định ưu tiên phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, phát triển bền vững gắn với xây dựng thương hiệu, tạo đà cho sản phẩm thế mạnh của địa phương vươn xa.

Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 16/11/2020 08:35
Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

ĐBP - Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình (năm 2010) tỉnh ta đã luôn quan tâm, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với coi trọng bảo vệ, cải thiện môi trường. Ðặc biệt, đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất.

Xây dựng nông thôn mới ở Tủa Chùa gặp nhiều khó khăn

Thứ Hai, 26/10/2020 09:00
Xây dựng nông thôn mới ở Tủa Chùa gặp nhiều khó khăn

ĐBP - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), do xuất phát điểm thấp, nguồn kinh phí chưa đáp ứng nhu cầu vốn nên kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tủa Chùa chưa đạt như dự kiến. Ðến nay, huyện chưa có xã nào đạt chuẩn NTM.

Tập trung giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 22/10/2020 09:16
Tập trung giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

ĐBP - Theo thông tin từ Văn phòng điều phối Nông thôn mới (NTM) tỉnh, tổng nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM toàn tỉnh năm 2020 là 546,2 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/9 đạt 63,4%. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hoàn thiện hồ sơ thủ tục giải ngân nguồn vốn.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gặp nhiều khó khăn

Thứ Hai, 19/10/2020 09:01
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gặp nhiều khó khăn

ĐBP - Năm 2018, xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM). Sau đó, xã được chọn làm điểm xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, xã Thanh  Hưng đã đạt được một số kết quả tích cực, song do khối lượng công việc nhiều, thời gian thực hiện ngắn nên để hoàn thành mục tiêu phấn đấu “về đích” trong năm 2020 là rất khó khăn.

Huy động sức dân nâng cao tiêu chí nông thôn mới

Thứ Hai, 19/10/2020 08:52
Huy động sức dân nâng cao tiêu chí nông thôn mới

ĐBP - Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã khó, giữ vững và nâng cao các tiêu chí lại càng khó hơn. Vì thế, thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh sau khi được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM đã không ngừng phấn đấu và huy động mọi nguồn lực, đặc biệt sự đóng góp của người dân để duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM. Nhờ đó, nhiều xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, nhưng còn nợ các nội dung nhỏ đến nay đã cơ bản hoàn thành và nâng cao chất lượng.

Sức sống nông thôn mới

Thứ Ba, 13/10/2020 09:48
Sức sống nông thôn mới

ĐBP - Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm... Ðó là những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Phát triển sản phẩm OCOP tương xứng tiềm năng

Chủ Nhật, 27/09/2020 11:09
Phát triển sản phẩm OCOP tương xứng tiềm năng

ĐBP - Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là giải pháp để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Sau 2 năm triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã có kết quả tích cực, góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Tủa Chùa phát triển sản phẩm OCOP

Chủ Nhật, 20/09/2020 11:13
Tủa Chùa phát triển sản phẩm OCOP

ĐBP - Khi bắt đầu triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), huyện Tủa Chùa dự kiến xây dựng 7 sản phẩm đặc trưng, có lợi thế giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, bao gồm: chè Tuyết Shan, rượu mông pê, gà đen, dê núi, khoai sọ tím, du lịch hang động Pê Răng Ky, du lịch tham quan và hái chè cây cao Sín Chải. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn nhiều khó khăn, bất cập.

Xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP

Thứ Hai, 07/09/2020 14:32
Xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP

ĐBP - Hiện nay, toàn tỉnh đã có 26 sản phẩm của 11 chủ thể được UBND tỉnh quyết định công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Năm 2020, song song với việc tiếp tục xây dựng các sản phẩm đặc trưng địa phương đạt chuẩn OCOP, ngành chức năng chú trọng công tác giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP năm 2019 nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top