Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Văn học, nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị

Văn học, nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị

Thứ Ba, 21/09/2021 14:12

Văn học, nghệ thuật chính thống của một chế độ xã hội bao giờ cũng phục tùng, phục vụ việc xây dựng và củng cố chế độ xã hội ấy. Cả trên phương diện lý luận và thực tiễn đã chứng minh rõ ràng: Văn học, nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị, không thể tách khỏi sự lãnh đạo của giai cấp cầm quyền. Đó là quy luật. Ấy vậy mà, một số người, nhóm người vẫn cố tình đi ngược lại quy luật khách quan đó.

Vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Tư, 15/09/2021 09:47

ĐBP - Báo chí có vai trò quan trọng, là tuyến đầu xung kích trong công tác tư tưởng, lý luận, luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, “ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”, “cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”. “Tờ báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng mực đen ấy, người ta có thể viết những bức tối hậu thư”.

Việt Tân núp bóng từ thiện – “chuông khánh còn chẳng ăn ai”

Thứ Ba, 14/09/2021 10:36
Việt Tân núp bóng từ thiện – “chuông khánh còn chẳng ăn ai”

Cùng với việc liên tục phán tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam, vừa qua, tổ chức khủng bố Việt Tân lại bày ra cái gọi là chương trình giúp đỡ khẩn cấp trong đại dịch với tên gọi: “Chút quà yêu thương”.

Bài dự thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới"

Đừng làm con nhộng trong tổ kén

Thứ Sáu, 10/09/2021 15:18
Đừng làm con nhộng trong tổ kén

Đại dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh chồng chất khó khăn và thách thức, một bộ phận cá biệt cán bộ, đảng viên bộc lộ tư tưởng sợ dịch bệnh, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thu mình cầu an...

Dựng chuyện “tê liệt”, “thiết quân luật”, gieo rắc tâm lý bất an

Thứ Ba, 07/09/2021 15:03
Dựng chuyện “tê liệt”, “thiết quân luật”, gieo rắc tâm lý bất an

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng Công an, Quân đội đã khẩn trương triển khai tăng cường cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch với quyết tâm, trách nhiệm cao nhất. Lợi dụng tình hình này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng chống phá với nhiều luận điệu sai trái để xuyên tạc mục đích, ý nghĩa hoạt động trên.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Thứ Sáu, 03/09/2021 08:31

ĐBP - Để bảo vệ và phát huy giá trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, khoa, phòng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT), coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Vin cớ “góp ý chống COVID-19” để xuyên tạc, chia rẽ người dân với Công an

Thứ Ba, 31/08/2021 15:36
Vin cớ “góp ý chống COVID-19” để  xuyên tạc, chia rẽ người dân với Công an

Trong khi cán bộ, chiến sĩ CAND đang ngày đêm vất vả, hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như ở tuyến đầu phòng, chống đại dịch COVID-19 thì một số người lại đang cố tình phủ nhận mọi nỗ lực, vin cớ “góp ý” để tung ra những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo lực lượng CAND. Mục đích của họ là nhằm làm vấy bẩn, chia rẽ hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng dân, kích động, tạo dư luận tiêu cực.

Vạch trần các luận điệu thù địch, bảo vệ những giá trị cốt lõi về quyền con người ở Việt Nam

Bài 2: Bảo vệ và phát huy những giá trị, thành tựu về quyền con người ở Việt Nam (Tiếp theo và hết)

Thứ Tư, 25/08/2021 15:02
Bài 2: Bảo vệ và phát huy những giá trị, thành tựu về quyền con người ở Việt Nam (Tiếp theo và hết)

Trước các luận điệu xuyên tạc, phương thức, thủ đoạn, mục tiêu chống phá, vu cáo về nhân quyền ở Việt Nam, chúng ta cần xem xét, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện âm mưu, thủ đoạn và xác định rõ bản chất của các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình"

Vạch trần các luận điệu thù địch, bảo vệ những giá trị cốt lõi về quyền con người ở Việt Nam

Thứ Ba, 24/08/2021 16:53
Vạch trần các luận điệu thù địch, bảo vệ những giá trị cốt lõi về quyền con người ở Việt Nam

LTS: Tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người là vấn đề thuộc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thúc đẩy, bảo vệ quyền con người.

Thiết lập “vùng xanh” COVID-19 trên không gian mạng

Thứ Hai, 16/08/2021 15:09
Thiết lập “vùng xanh” COVID-19 trên không gian mạng

Thiết lập “vùng xanh” trên không gian mạng cũng cần thiết không kém “vùng xanh” trong cộng đồng. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tin giả trên mạng xã hội, tránh việc người dân bị hoang mang, dao động đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Nhà nước ta, đã đến lúc chúng ta cần thiết lập một “vùng xanh” trên Internet theo hướng nhận diện tin giả và “vùng xanh”…

Bài dự thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Bệnh sính bằng cấp - cần điều trị từ gốc rễ

Thứ Năm, 12/08/2021 14:10
Bệnh sính bằng cấp - cần điều trị từ gốc rễ

Câu chuyện sính bằng cấp nhiều năm gần đây luôn là vấn đề nóng trong cộng đồng xã hội, nhất là trên không gian mạng.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /