Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV:

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Thứ Tư, 21/10/2020 18:33

ĐBP - Thảo luận về Luật Biên phòng Việt Nam tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV vào chiều 21/10, đại biểu Lò Thị Luyến (Điện Biên) đã tham gia một số ý kiến, đề xuất việc đảm bảo ngân sách thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Dấu ấn xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ XII, vững bước tiến tới ĐH XIII

Khi ý Đảng hợp lòng Dân

Thứ Tư, 21/10/2020 15:56
Khi ý Đảng hợp lòng Dân

Đại hội XIII của Đảng có nhiều nội dung mới, được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, dân chủ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự.

Dấu ấn xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ XII, vững bước tiến tới ĐH XIII

Cái “thước”, cái “khuôn” cho công tác cán bộ

Thứ Tư, 21/10/2020 15:47
Cái “thước”, cái “khuôn” cho công tác cán bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: “Phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”. “Lồng cơ chế” chính là các quy định, quy chế, quy trình. Và quan trọng là cả hệ thống chính trị phải cùng tham gia đan "cái lồng cơ chế" đó.

Dấu ấn xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ XII, vững bước tiến vào ĐH XIII

Dựa vào Dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước

Thứ Tư, 21/10/2020 15:44
Dựa vào Dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước

Đảng phải thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây là vấn đề rất lớn mà càng nhìn lại chiều sâu lịch sử hơn 90 năm của Đảng, càng nhìn thấy những bài học thực tiễn rất phong phú.

Dấu ấn xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ XII, vững bước tiến vào ĐH XIII

Dấu ấn ở Đại hội XII và kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Tư, 21/10/2020 15:39
Dấu ấn ở Đại hội XII và kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả cụ thể.

Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII bằng hình thức nào?

Thứ Tư, 21/10/2020 15:31
Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII bằng hình thức nào?

Nhân dân thảo luận, góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học hoặc thông qua hệ thống thư, báo.

Huyện Điện Biên quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 200 triệu đồng

Thứ Tư, 21/10/2020 13:54
Huyện Điện Biên quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 200 triệu đồng

ĐBP - 204.820.000 đồng là số tiền huyện Điện Biên quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Buổi phát động quyên góp được tổ chức vào cuối giờ làm việc sáng ngày 21/10, với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang các cơ quan, đơn vị tại khu vực trung tâm huyện lỵ Pú Tửu, xã Thanh Xương và một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)

Thứ Tư, 21/10/2020 12:19
Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)

ĐBP - Sáng 21/10, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV bước vào ngày làm việc thứ hai theo hình thức trực tuyến. Dự họp tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ tỉnh Điện Biên

Lượng đi đôi với chất (3)

Thứ Tư, 21/10/2020 09:51
Lượng đi đôi với chất (3)

Kỳ 1: Nguồn nhân sự “cứng” từ luân chuyển

Kỳ 2: Chú trọng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng cán bộ

Kỳ 3: Kiên quyết không hạ tiêu chuẩn cấp ủy viên

ĐBP - Bài học từ những nhiệm kỳ  qua cho thấy, công tác chuẩn bị và lựa chọn  được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực, trình độ để giới thiệu vào cấp ủy các cấp, nhất là cấp cơ sở vẫn luôn là vấn đề mang tính thời sự. Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, dù còn nhiều khó khăn, nhưng các địa phương trong  tỉnh đều nghiêm túc thực hiện quy định không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh

Thứ Tư, 21/10/2020 09:11

ĐBP - Với vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, những năm qua, Trường Chính trị tỉnh đã không ngừng nỗ lực đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

Bài dự thi giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng

Về nơi có “nghị quyết xanh” (2)

Thứ Tư, 21/10/2020 09:08
Về nơi có “nghị quyết xanh” (2)

Bài 1: Những nhọc nhằn không dễ kể tên

Bài 2: Ðồng thuận từ “nghị quyết xanh”

ĐBP - Việc ban hành Chỉ thị số 18-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; Nghị quyết số 03 - NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy cuối năm 2017 về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn (xin được gọi là Nghị quyết trồng rừng) vừa là mệnh lệnh, nhưng cũng được xem là “cái gậy”, là cơ sở để chính quyền các cấp bám vào thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển rừng trồng. Khi chỉ thị, nghị quyết này xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác trồng rừng sản xuất cũng như chỉ rõ giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện...

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top