Tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Mường Nhé

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên

Tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Mường Nhé

Thứ Năm, 06/08/2020 10:22

ĐBP - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé tổ chức tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho diện 66 cộng đồng thôn, bản được hưởng DVMTR thuộc 11 xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, thu hút hàng trăm lượt người tham gia.

Nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ môi trường rừng

Thứ Sáu, 31/07/2020 14:48
Nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ môi trường rừng

ĐBP - Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đóng vai trò quan trọng để tái cơ cấu, phát triển bền vững ngành lâm nghiệp, đóng góp nguồn tài chính quan trọng cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao thu nhập cho người dân. Để chủ rừng được hưởng lợi từ chính sách cũng như đạt được mục đích bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn, cùng với việc thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR cho chủ rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên kết hợp lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến chính sách nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, chủ rừng và người dân địa phương về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên

Kiểm tra, xác minh diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng huyện Mường Nhé

Thứ Năm, 09/07/2020 10:52
Kiểm tra, xác minh diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng huyện Mường Nhé

ĐBP - Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên, cho biết: Quỹ vừa tiến hành kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2019 đối với diện tích, trạng thái các lô rừng đang được hưởng tiền chi trả DVMTR theo đề nghị của Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên

Chi trả hơn 237,4 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho Cộng đồng bản Thẩm Táng

Thứ Năm, 09/07/2020 10:50
Chi trả hơn 237,4 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho Cộng đồng bản Thẩm Táng

ĐBP - Ngày 7/7, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên tổ chức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt hơn 237,4 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho Cộng đồng bản Thẩm Táng (xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo). Đảm bảo việc chi trả khách quan và tuyên truyền để chủ rừng hiểu về chính sách chi trả DVMTR, Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và lãnh đạo xã Pú Xi chứng kiến buổi chi trả.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên

Công bố 2 quyết định phê duyệt xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng

Thứ Ba, 07/07/2020 14:35
Công bố 2 quyết định phê duyệt xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng

ĐBP - Ngày 7/7, tại trụ sở UBND huyện Tuần Giáo, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên tổ chức công bố các quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực Thủy điện Nậm Núa, Nậm Mu 2 và Thủy điện Trung Thu, tỉnh Điện Biên. Dự buổi công bố có đại diện lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo, các phòng ban liên quan và lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn nằm trong lưu vực lưu vực Thủy điện Nậm Núa, Nậm Mu 2 và Thủy điện Trung Thu.

Giải thích, tuyên truyền để chủ rừng hiểu và đồng thuận

Thứ Ba, 30/06/2020 16:14
Giải thích, tuyên truyền để chủ rừng hiểu và đồng thuận

ĐBP - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) thực hiện trên địa bàn tỉnh thời gian qua góp phần quan trọng tạo nguồn lực giúp chủ rừng phát triển sinh kế, tăng thu nhập, yên tâm bảo vệ và phát triển rừng. Chính vì vậy khi có phản ánh, đơn thư của chủ rừng trong việc thực hiện chính sách, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên luôn quan tâm giải quyết kịp thời, thấu đáo để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận, công khai trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR rừng.

Chi trả đúng, kịp thời tiền dịch vụ môi trường rừng tới chủ rừng

Thứ Tư, 17/06/2020 15:11
Chi trả đúng, kịp thời tiền dịch vụ môi trường rừng tới chủ rừng

ĐBP - Cùng với việc chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên các lâm phần được giao, việc đồng quản lý được Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo thực hiện thông qua hình thức giao khoán cho các cộng đồng dân cư thôn, bản bảo vệ rừng được thực hiện hiệu quả góp phần tích cực hỗ trợ quản lý bảo vệ, phát triển rừng. Công sức bảo vệ rừng của người dân được ghi nhận và hưởng lợi thông qua thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và việc chi trả công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng giúp người dân gắn bó, trách nhiệm hơn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Điều tiết hơn 34 tỷ đồng bổ sung đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các lưu vực

Thứ Tư, 17/06/2020 15:08

ĐBP - Trong tổng số trên 36 tỷ đồng chưa xác định được đối tượng nhận tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2019, UBND tỉnh quyết định điều tiết hơn 34 tỷ đồng để bổ sung đơn giá chi trả cho các lưu vực trên địa bàn tỉnh.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Thu hơn 327,4 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

Thứ Sáu, 29/05/2020 17:26
Thu hơn 327,4 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

ĐBP - Hội đồng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh vừa tổ chức họp Hội đồng lần thứ 2 năm 2020. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường ở TX. Mường Lay

Thứ Sáu, 29/05/2020 17:23
Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường ở TX. Mường Lay

ĐBP - Nhiều năm qua người dân trên địa bàn TX. Mường Lay được thụ hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Diện tích rừng nằm lưu vực sông Đà nên mức chi trả hàng năm tương đối cao, do đó nguồn tiền này đóng vai trò tích cực, ý nghĩa với người dân trên địa bàn trong việc góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế để phát triển kinh tế. Ý thức được nguồn lợi ấy, người dân càng trách nhiệm hơn tham gia bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ rừng

Thứ Sáu, 15/05/2020 08:25
Phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ rừng

ĐBP - Thực hiện Quy chế phối hợp chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên làm tốt việc xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR của chủ rừng trên cơ sở cập nhật bản đồ chi trả DVMTR từ kết quả theo dõi diễn biến rừng hằng năm. Phối hợp tổng hợp diện tích được chi trả DVMTR rừng làm cơ sở thanh toán; kiểm tra, xác minh diện tích rừng được chi trả DVMTR với trường hợp có kiến nghị… Từ đó thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR, giúp chủ rừng nâng cao ý thức trong việc giữ, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top