Người dân bản Cổng Trời đồng lòng giữ rừng

Người dân bản Cổng Trời đồng lòng giữ rừng

Thứ Tư, 04/03/2020 09:20

ĐBP - Bản Cổng Trời, xã Sa Lông (huyện Mường Chà). Ðây là một trong những bản điển hình về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhiều năm nay diện tích rừng mà bản Cổng Trời được giao luôn đảm bảo an toàn, không xảy ra tình trạng cháy rừng, phá rừng làm nương và khai thác lâm sản trái phép.

Nguồn lực tạo chuyển biến trong công tác bảo vệ rừng

Thứ Tư, 05/02/2020 15:48
Nguồn lực tạo chuyển biến trong công tác bảo vệ rừng

ĐBP - Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) thời gian qua trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã đem lại hiệu quả kinh tế tích cực, góp phần quan trọng giúp người dân sống bằng nghề rừng cải thiện cuộc sống. Riêng năm 2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên chi trả hơn 24,1 tỷ đồng cho các chủ rừng quản lý, bảo vệ gần 36.695,8ha rừng thuộc lưu vực sông Đà, sông Mã, Nhà máy thủy điện Nậm Mức và Nhà máy nước Tuần Giáo. Tháng 10/2019 Quỹ đã tạm ứng trên 8 tỷ đồng tiền DVMTR năm 2019 cho 167 chủ rừng là cộng đồng và hộ gia đình thuộc lưu vực sông Đà.

Ðộng lực để người dân tích cực nhận khoán, bảo vệ rừng

Thứ Tư, 22/01/2020 09:48
Ðộng lực để người dân tích cực nhận khoán, bảo vệ rừng

ĐBP - Giữ rừng nhằm bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối; điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội; ngăn chặn suy thoái rừng, giảm diện tích rừng và phát triển rừng bền vững. Vì vậy, với nhiều giải pháp bảo vệ, diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà được giao quản lý, bảo vệ luôn được giữ vững, chất lượng rừng được nâng lên và đủ điều kiện được chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Trách nhiệm, nỗ lực hơn trong việc giữ rừng

Thứ Sáu, 10/01/2020 10:53
Trách nhiệm, nỗ lực hơn trong việc giữ rừng

ĐBP - Ông Diệp Văn Chính, Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé cho biết: Do đời sống người dân trong khu vực vùng đệm (các xã: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải, Mường Nhé và Nậm Kè) còn nhiều khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người, trình độ dân trí không đều; tập quán canh tác lạc hậu… ảnh hưởng không nhỏ đến công tác truyền thông về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), cũng như đặt ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng do Ban đảm nhiệm. Ðặc biệt, tình hình dân di cư tự do trong khu vực còn diễn ra; việc phá rừng làm nương, khai thác lâm sản và săn bắt thú rừng trái phép ở một số xã vùng đệm còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, môi trường và sinh thái.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /