Đại biểu họp Quốc hội tỉnh Điện Biên tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại biểu họp Quốc hội tỉnh Điện Biên tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung

Thứ Ba, 20/10/2020 16:30

ĐBP - Ngày 20/10, tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, các đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Mùa A Vảng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Ngoài các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, tham dự còn có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan.

Chính phủ tích cực xem xét, xử lý kiến nghị của cử tri

Thứ Ba, 20/10/2020 14:56

Mặc dù thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành phải tập trung chỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra nhưng đã tập trung xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm và yêu cầu các bộ, ngành tiếp thu ý kiến giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, những nguyện vọng chính đáng của cử tri đã được nghiên cứu, tiếp thu giải quyết và trả lời.

5 kiến nghị lớn của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội

Thứ Ba, 20/10/2020 14:55
5 kiến nghị lớn của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội

Cử tri và nhân dân đánh giá cao nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cấp đã chung sức, đồng lòng cùng người dân và doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; triển khai có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp duy trì, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, kích thích tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Công tác điều hành của Chính phủ thể hiện sự năng động, sâu sát, quyết liệt

Thứ Ba, 20/10/2020 14:49
Công tác điều hành của Chính phủ thể hiện sự năng động, sâu sát, quyết liệt

Công tác điều hành của Chính phủ tiếp tục có nhiều đổi mới, tập trung vào xử lý nhiều vấn đề kinh tế-xã hội khó khăn, thể hiện sự năng động, nhất quán, sâu sát, quyết liệt.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Thứ Ba, 20/10/2020 14:34
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Sáng 20-10, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười.

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thứ Ba, 20/10/2020 10:39
Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo Điện Biên Phủ điện tử đăng toàn văn:

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ tỉnh Điện Biên

Lượng đi đôi với chất (2)

Thứ Ba, 20/10/2020 09:53
Lượng đi đôi với chất (2)

Kỳ 1: Nguồn nhân sự “cứng” từ luân chuyển

Kỳ 2: Chú trọng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng cán bộ

Nậm Pồ là huyện mới, còn nhiều khó khăn trong xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn và ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Xác định con người là yếu tố then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương; những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Nậm Pồ luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Ba, 20/10/2020 09:34

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. 

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top