Huyện Ðiện Biên Ðông với công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

09:18 - Thứ Sáu, 19/06/2020 Lượt xem: 2914 In bài viết

ĐBP - Với đặc thù là huyện miền núi có nhiều dân tộc cùng chung sống, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn như: Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy; vấn đề dân tộc, tôn giáo đang bị các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, tuyên truyền xúi giục, kích động dân di cư tự do… Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh là nội dung cơ bản vừa mang tính cấp thiết trước mắt, đồng thời là chiến lược lâu dài trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Huyện ủy, HÐND, UBND huyện Ðiện Biên Ðông đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ và toàn diện, sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với đặc thù địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh .

Hàng năm huyện kiện toàn đủ thành phần hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh cấp huyện, cấp xã để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng toàn dân đạt hiệu quả. Công tác bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành luôn được huyện chú trọng; là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên khi xem xét đề bạt, bổ nhiệm. Với vai trò nòng cốt, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương rà soát nắm chắc các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Trên cơ sở đó giao chỉ tiêu cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện bố trí thời gian, công việc cho cán bộ tham gia học tập đầy đủ, đạt chất lượng cao. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh của huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện cử 94 cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự tỉnh; mở 8 lớp bồi dưỡng đối tượng 4 tại Trung tâm Chính trị huyện cho 736 người, 4 lớp đối tượng già làng, trưởng họ tộc với 280 người. Thông qua bồi dưỡng quốc phòng - an ninh, đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện không chỉ được củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn công tác quốc phòng - an ninh mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với đó, Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện, các ngành liên quan tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh trên địa bàn theo đúng chương trình quy định; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chỉ tiêu trên giao. Trong nhiệm kỳ qua, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã tổ chức giáo dục quốc phòng - an ninh cho 2.840 học sinh đảm bảo đúng, đủ thời gian, nội dung chương trình và đạt kết quả tốt. Kết quả kiểm tra có 98,5% học sinh đạt yêu cầu; trong đó, loại khá, giỏi chiếm 75%. Thông qua môn học giáo dục quốc phòng - an ninh đã góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, có ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân cũng được các cấp, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh tuyên truyền, giáo dục thông qua hệ thống báo cáo viên đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, Luật Dân quân, tự vệ, Pháp lệnh về Dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban CHQS huyện đã tích cực, chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Ðài Truyền thanh - Truyền hình huyện phát sóng 40 chuyên mục, 10 chuyên đề quốc phòng - an ninh với trên 150 tin, bài,  phóng sự tuyên truyền về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của huyện; củng cố, làm mới 184 cụm pano, áp phích, kẻ vẽ, cắt dán trên 220 lượt băng rôn khẩu hiệu, kết hợp với tuyên truyền 18 nội dung về giáo dục quốc phòng - an ninh bằng xe lưu động xuống thị trấn, các xã vùng cao trên địa bàn huyện... Thông qua công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, ngành cũng như thế hệ trẻ và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững và cơ bản ổn định. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.

Trung tá Ðỗ Hồng Tường

(Ban CHQS Ðiện Biên Ðông)

Bình luận

Tin khác