Kinh tếĐầu tư

Góc nhìn nhà báo

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư

09:50 - Thứ Năm, 21/07/2016 Lượt xem: 3161 In bài viết
ĐBP - Tính từ Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ, chủ trương cải cách hành chính đã đi được chặng đường hơn 22 năm. Cùng với cả nước, Điện Biên đã đạt được một số kết quả nhất định, từng bước nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; giải quyết công việc của tổ chức và công dân được kịp thời, đúng nội dung và thẩm quyền; nhiều thủ tục phiền hà trong đăng ký kinh doanh, công chứng, hộ tịch, hộ khẩu, hợp thức giấy tờ nhà đất... được bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn.

Xét trên góc độ của tỉnh ta, cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với việc thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư tại các ngành và các địa phương. Một dạo, trên địa bàn tỉnh có tất cả 80 dự án kêu gọi đầu tư được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; gồm: Lĩnh vực công nghiệp 39 dự án; thương mại - dịch vụ 27 dự án và nông - lâm nghiệp 14 dự án. Tuy nhiên, tới thời điểm này phần lớn các dự án vẫn trong tình trạng “trắng nhà đầu tư”. Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư được quyền lựa chọn địa bàn đầu tư, ngành nghề và lĩnh vực đầu tư mà pháp luật không cấm; chính vì vậy mà ở đâu có điều kiện đầu tư thuận lợi hơn, thủ tục đầu tư nhanh hơn và nhà đầu tư được cung cấp thông tin và các dịch vụ tốt hơn, đương nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư hơn.

Với tinh thần đó, để Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình so với các tỉnh miền núi như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã nêu, thiết nghĩ, chúng ta cần nghiên cứu đề ra phương hướng sao cho có nhiều nhà đầu tư bỏ vốn làm ăn trên địa bàn tỉnh ta. Vẫn biết để triển khai công việc, đã có ngành chức năng với những cán bộ chuyên môn đảm nhiệm. Song về mặt chủ trương, đường lối, thì vai trò của từng cá nhân ở những vị trí quyết định là hết sức quan trọng. Trước hết, xin đừng làm các đề tài khoa học cốt để “giải ngân”, không thiết thực và nhất là không thể triển khai ứng dụng. Đó là những đề tài mà cả hội đồng nghiệm thu vị nào cũng gật gù tán thưởng, nhưng sau đó thì đề tài cất kỹ trong tủ và mãi mãi không còn ai nhắc đến.

Để mời gọi được nhiều nhà đầu tư, theo thiển ý chúng tôi, cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy công quyền; phải luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu lực điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. Đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy quản lý, tạo nhiều thuận lợi nhất để có thể “lấp đầy” những so sánh mà chúng ta không có lợi thế so với các tỉnh miền núi khác trong khu vực...

Song Sơn
Bình luận