Kinh tếĐầu tư

UBND tỉnh

Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020

08:56 - Thứ Sáu, 12/08/2016 Lượt xem: 2561 In bài viết
ĐBP - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, tháng 2/2016 UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020). Theo đó, tổng số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 là 10.187 tỷ 319 triệu đồng. Phân bổ chi tiết 90% là 9.168 tỷ 588 triệu đồng; dự phòng 10% là 1.018 tỷ 731 triệu đồng.

Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 4.061 tỷ 994 triệu đồng. Phân bổ chi tiết 90% là 3.655 tỷ 795 triệu đồng. Vốn ngân sách Trung ương 6.125 tỷ 325 triệu đồng. So với kế hoạch vốn của tỉnh đã đăng ký, phần lớn các chương trình đều thấp hơn; về chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương tỉnh đăng ký 17 chương trình song Trung ương chỉ bố trí 14 chương trình (có 3 chương trình tỉnh đăng ký không được chấp nhận).

Bích Hạnh
Bình luận