Ngành Giáo dục quyết tâm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới từ năm 2019

10:30 - Thứ Tư, 20/12/2017 Lượt xem: 4930 In bài viết
Trong hai ngày 18 và 19-12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ chủ trì hội nghị “Nâng cao năng lực cho giảng viên các trường sư phạm về Chương trình Giáo dục phổ thông mới”. Hội nghị có sự tham gia của khoảng 300 giảng viên của 29 trường đại học sư phạm, trường đại học có đào tạo ngành sư phạm. Các đại biểu được nghe giới thiệu cụ thể về những vấn đề của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể; nâng cao năng lực giảng viên các trường sư phạm.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai rất nhiều chương trình, hoạt động, trong đó có 2 chương trình lớn: Đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Tăng cường năng lực cho các trường sư phạm để đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung và triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới nói riêng. Cả 2 chương trình này được triển khai từ năm 2017 và hiện đã xây dựng xong Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể; tổ chức phát triển chương trình các môn học và hoạt động giáo dục ở trường phổ thông. 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định cùng với việc đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, việc nâng cao năng lực của các trường sư phạm, đặc biệt là đội ngũ giảng viên đóng vai trò rất quan trọng. Đây là lực lượng sẽ đóng vai trò then chốt trong công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Những giảng viên này sẽ là lực lượng nòng cốt trong tương lai để giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường triển khai sứ mệnh quan trọng: Phát triển các chương trình, tài liệu, tổ chức hoạt động đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đề nghị chủ biên các môn học chia sẻ với các giảng viên sư phạm chủ chốt các vấn đề mới của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình các môn học và hoạt động giáo dục ở trường phổ thông nhằm giúp các thầy, cô giáo nâng cao nhận thức, hiểu biết về mục tiêu, cách làm và kết quả cần đạt được của cuộc đổi mới giáo dục phổ thông lần này. Đồng chí đề nghị các giảng viên tham dự hội nghị tập trung thời gian và trí tuệ nghiên cứu, góp ý, trao đổi với các chủ biên và tác giả của dự thảo chương trình các môn học và hoạt động giáo dục phổ thông để cùng nhau xác định được những nội dung cần thiết, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và mục tiêu đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông, chỉ ra những điểm hạn chế, những thiếu sót cần chỉnh sửa để Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các văn bản dự thảo chương trình trước khi đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thống nhất về căn cứ xây dựng Chương trình Giáo dục phổ thông; mối quan hệ giữa Chương trình Giáo dục phổ thông với việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận để làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến băn khoăn như điều kiện triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông ra sao để đạt hiệu quả; tính logic của nội dung chương trình để tránh tình trạng lặp lại về kiến thức ở lớp sau với lớp trước; mức độ đáp ứng của học sinh các độ tuổi với nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông… Sau phiên toàn thể, các đại biểu chia thành từng tổ để thảo luận theo từng chủ đề và từng môn học. 

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, mặc dù Quốc hội đã cho phép lùi thời gian triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới không quá 2 năm, tức là có thể được triển khai từ năm 2020, song ngành Giáo dục quyết tâm triển khai vào năm 2019 và bảo đảm chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi điều kiện cần thiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ biên soạn sổ tay giải đáp những băn khoăn của cán bộ quản lý, giáo viên về việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 

Theo kế hoạch, ngày 27-12-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triệu tập tất cả hiệu trưởng các trường đại học sư phạm và các trường đại học có đào tạo ngành sư phạm để quán triệt chủ trương, thảo luận về những vấn đề liên quan, đồng thời tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi về chương trình các môn học và hoạt động giáo dục. 

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, để bảo đảm lộ trình đã đặt ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục để làm căn cứ cho các tác giả viết sách giáo khoa vào tháng 3-2018. Năm học 2018-2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thực nghiệm sách giáo khoa mới, tạo cơ sở để bắt đầu triển khai đại trà Chương trình Giáo dục phổ thông mới từ năm 2019.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top