Năm 2019, tập trung bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 1

15:04 - Thứ Sáu, 29/03/2019 Lượt xem: 7891 In bài viết

Nhằm chuẩn bị tốt cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, trong năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai bồi dưỡng về chuyên môn và kỹ năng cho giáo viên sẽ đảm nhận dạy lớp 1 năm học 2020-2021. Đây là khóa học sinh đầu tiên sẽ thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. 

 

Giờ học của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lương Yên (quận Hai Bà Trưng).

Phương thức bồi dưỡng được kết hợp theo hình thức bồi dưỡng trực tiếp và bồi dưỡng qua mạng Internet. Trong quá trình bồi dưỡng, giáo viên được tập huấn về kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh; định hướng học sinh có phương pháp tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng kiến thức vào thực tế. Theo thống kê sơ bộ, cả nước hiện có khoảng 350.000 giáo viên tiểu học, trong đó có khoảng 70.000 giáo viên lớp 1. 

Đồng thời với việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên, trong năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn tổ chức tuyển chọn chủ biên và tác giả để tổ chức biên soạn sách giáo khoa lớp 1. Theo kế hoạch, việc tổ chức dạy thực nghiệm sách giáo khoa lớp 1 ở một số địa phương sẽ được triển khai trong học kỳ I năm học 2019-2020 để xem xét mức độ đáp ứng của nội dung sách giáo khoa đối với học sinh, giáo viên, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 

So với chương trình hiện hành, chương trình mới sẽ có những điều chỉnh về nội dung kiến thức theo hướng giảm tải, tăng kỹ năng thực hành nhằm phát triển toàn diện năng lực người học. Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai theo hình thức cuốn chiếu từ năm học 2020-2021, bắt đầu từ lớp 1.

P.V (Theo HNM)
Bình luận