Giáo dụcKhoa học

Hiệu quả từ hoạt động nghiên cứu khoa học

09:17 - Thứ Tư, 21/10/2020 Lượt xem: 16962 In bài viết

ĐBP - Nghiên cứu khoa học có tầm quan trọng đặc biệt, vì nó không những góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc mà còn tạo ra những sản phẩm mới, phục vụ đắc lực cho cuộc sống con người. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm gần đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã rất quan tâm đến việc nghiên cứu, đề xuất những cải tiến, sáng kiến và các đề tài khoa học. Trên tinh thần đó, công tác nghiên cứu khoa học được Ban coi trọng đúng mức, định hướng cụ thể, triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả. Số lượng đề tài tăng lên rõ rệt, tính hợp tác (nhiều người cùng tham gia) trong nghiên cứu khoa học  với những đề tài đòi hỏi xử lý lượng thông tin lớn được quan tâm nhiều hơn trước. Một số đề tài đã bám sát nội dung công việc, được thực hiện “dài hơi”, phổ nghiên cứu rộng và vấn đề nghiên cứu giàu tính thực tiễn, hiệu ứng cao.

Ðại biểu tham quan gian trưng bày tư liệu lịch sử tại Hội thảo khoa học Chiến thắng Ðiện Biên Phủ giá trị lịch sử và hiện thực. Ảnh: Hà Linh

Ðể công tác nghiên cứu khoa học đi vào nề nếp, ngay từ đầu năm chỉ tiêu nghiên cứu khoa học đã được giao cho các phòng; việc theo dõi, gợi ý và hỗ trợ đề tài được giao cho Hội đồng Khoa học. Những đề tài cần sự liên kết giữa ban và các cơ quan hữu quan được lãnh đạo Ban chỉ đạo trực tiếp. Việc đánh giá kết quả các sáng kiến, cải tiến theo đúng qui định của UBND tỉnh. Mỗi năm Hội đồng Khoa học cơ quan đã xét duyệt hàng chục đề tài, sáng kiến cấp cơ sở. Các đề tài, sáng kiến chủ yếu tập trung vào hai nội dung chính: Những vấn đề về phương pháp luận công tác tuyên giáo và những vấn đề về khoa học xã hội và nhân văn.

Ðiều đáng ghi nhận là một số tác giả ngay từ đầu đã có hướng phát triển các đề tài cấp cơ sở thành các đề tài cấp tỉnh khi có điều kiện chín muồi. Tiêu biểu là các đề tài: “Di cư trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên - Thực trạng và giải pháp”; “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy xã đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên”; “Nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo cấp cơ sở tỉnh Ðiện Biên”. Những đề tài nói trên đều được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh đánh giá cao về tính khoa học và tính ứng dụng. Ðặc biệt, qua việc đề xuất các phương thức lãnh đạo, chỉ đạo  của đảng ủy xã  đối với công tác tuyên giáo, đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo cấp cơ sở tỉnh Ðiện Biên” đã giúp các đảng ủy xã tăng cường vai trò và hiệu quả lãnh đạo đối với công tác tuyên giáo trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, của đất nước. Qua đó góp phần ổn định tư tưởng, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Ðề tài còn là tài liệu nghiên cứu, tham khảo, cung cấp thông tin cho các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan, khi nghiên cứu các vấn đề về công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên giáo cấp xã nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Trước thực trạng tình hình di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, thành lập “Nhà nước Mông” và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, hành động liều lĩnh, manh động hơn. Một số đối tượng cầm đầu lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đưa ra những luận điệu xấu, trái với quan điểm của Ðảng và Nhà nước ta. Ngày 9/3/2017, tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Sơn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu “đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phù hợp với địa phương, đơn vị; giúp nghị quyết của Ðảng sớm được đưa vào cuộc sống”.

Nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo trên, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp về các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, an ninh, văn hóa, xã hội và thực hiện cụ thể hóa nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai thực hiện đề tài “Ðổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Ðảng trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên”. Ðề tài đã nghiên cứu, khảo sát, phân tích thực trạng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Ðảng trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên, phân tích những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Ðảng trên địa bàn tỉnh. Ðây là một công việc cần thiết không chỉ có ý nghĩa thực tiễn giúp các cấp ủy Ðảng tăng cường vai trò và hiệu quả lãnh đạo, mà còn góp phần bổ sung những vấn đề lý luận về đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước nói chung, của tỉnh Ðiện Biên nói riêng.

Từ những thành quả trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tăng cường công tác phối hợp, bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng Khoa học tỉnh; đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức nghiên cứu khoa học theo hướng hiệu quả, thiết thực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

Lan Hương

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Bình luận

Tin khác