Hiệu quả Chương trình 135/CP ở Tủa Chùa

09:05 - Thứ Tư, 17/07/2019 Lượt xem: 10331 In bài viết
ĐBP - Ông Hạng Xuân Thắng, Trưởng phòng Dân tộc huyện Tủa Chùa cho biết: Giai đoạn 2014 - 2018, các dự án thuộc Chương trình 135/CP đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân 5%/năm, từng bước cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng khả năng tiếp cận những dịch vụ xã hội cơ bản cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Hệ thống cơ sở hạ tầng như: Giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, công trình nước sinh hoạt của các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được đầu tư xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới, góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo sâu sát, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện với phương châm công khai, minh bạch, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; “xã có công trình, dân có việc làm”, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

 

Ông Thào A Lử, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Tủa Chùa kiểm tra công trình nhà văn hóa thôn Pá Ỏ, xã Mường Ðun.

Giai đoạn 2014 - 2018, triển khai dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện Tủa Chùa được giao 76,7 tỷ đồng, thực hiện đầu tư mới 7 công trình thủy lợi, 28 công trình giao thông, 1 công trình giáo dục, 1 công trình nhà văn hóa, 8 công trình nước sinh hoạt và 1 công trình trụ sở UBND xã. Hết năm 2018, đã giải ngân được 76,4 tỷ đồng, đạt 99,6% kế hoạch vốn. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư Chương trình 135/CP và lồng ghép nguồn vốn các chương trình có chung mục tiêu, đến nay toàn huyện có 85% xã có đường ô tô từ huyện đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 59% thôn, bản có đường trục giao thông được cứng hóa đảm bảo tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải; 12/12 trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 74% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, tiểu học, THCS, trung tâm học tập cộng đồng; 80% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2018, từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình 135/CP, xã Mường Ðun được đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bản Kép, năng lực thiết kế tưới cho 10,49ha lúa, với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng. Ông Quàng Văn Ém, Chủ tịch UBND xã Mường Ðun cho biết: Ðây là công trình cấp thiết đối với người dân bản Kép, tạo điều kiện cho dân bản thâm canh lúa 2 vụ, đảm bảo an ninh lương thực, giảm diện tích làm lúa nương, góp phần tăng diện tích khoanh nuôi tái sinh thành rừng để được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Năm 2019, xã Mường Ðun tiếp tục được đầu tư xây dựng 1 nhà văn hóa tại thôn Pá Ỏ. Hiện nay, công trình đang được triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Năm 2019, với tổng vốn đầu tư thuộc Chương trình 135/CP được giao 6,888 tỷ đồng, UBND huyện Tủa Chùa đã phân bổ và giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho các xã: Xá Nhè, Mường Ðun, Tủa Thàng, Huổi Só, Tả Phìn và Sính Phình tổ chức triển khai thực hiện 13 công trình, gồm: 7 công trình giao thông, 1 công trình thủy lợi, 3 công trình văn hóa, 2 công trình giáo dục. Phòng Dân tộc - cơ quan thường trực tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình 135/CP đã thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Qua kiểm tra, các công trình đều được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật; quá trình thi công đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, quy định về môi trường và an toàn lao động. 100% công trình đang triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Ðối với Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, giai đoạn 2014 - 2018, tổng kế hoạch vốn được giao là 16,26 tỷ đồng. Huyện Tủa Chùa đã thực hiện hỗ trợ 35 mô hình phát triển sản xuất; 10 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ 1.054 máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến nông sản; hỗ trợ 168 con trâu, bò sinh sản; 180 con lợn thịt, 168 con dê sinh sản cho 2.814 hộ nghèo; tổ chức 24 lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ về trồng trọt, chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi cho 378 lượt nông dân tham gia. Huyện Tủa Chùa đồng thời triển khai có hiệu quả các dự án thành phần còn lại như: Dự án nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cấp thôn, bản; dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn các xã được thụ hưởng Chương trình 135/CP.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận