Phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ rừng

08:25 - Thứ Sáu, 15/05/2020 Lượt xem: 264 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Quy chế phối hợp chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên làm tốt việc xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR của chủ rừng trên cơ sở cập nhật bản đồ chi trả DVMTR từ kết quả theo dõi diễn biến rừng hằng năm. Phối hợp tổng hợp diện tích được chi trả DVMTR rừng làm cơ sở thanh toán; kiểm tra, xác minh diện tích rừng được chi trả DVMTR với trường hợp có kiến nghị… Từ đó thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR, giúp chủ rừng nâng cao ý thức trong việc giữ, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng.

Được hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR, người dân huyện Điện Biên ý thức hơn trong việc giữ, bảo vệ rừng.

Huyện Điện Biên có hơn 69.405,8ha đất lâm nghiệp có rừng; 8/25 xã được hưởng chính sách chi trả DVMTR từ năm 2011 thuộc lưu vực sông Đà, một phần nằm trong lưu vực nội tỉnh (trước khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Điện Biên). Sau 1 năm thực hiện quy chế phối hợp, Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên đã xác nhận số liệu diện tích cung ứng DVMTR năm 2019 trên địa bàn 5 xã: Mường Pồn, Hua Thanh, Mường Nhà, Mường Lói và Phu Luông với tổng diện tích gần 20.879,2ha. Thống nhất, rà soát diện tích rừng thuộc lưu vực Nhà máy thủy điện Trung Thu, Nậm Núa và Nậm Khẩu Hu. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR làm cơ sở thanh toán tiền chi trả DVMTR. Chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với cán bộ Quỹ, UBND xã kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng DVMTR biến động của các chủ rừng là hộ gia đình cộng đồng dân cư trên địa bàn Mường Pồn; cấp phát 95 quyển sổ tay tuần tra bảo vệ rừng, 306 bộ áo mưa cho chủ rừng tại 7 xã: Mường Pồn, Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang, Phu Luông và Mường Lói.

Hạt Kiểm lâm huyện tích cực chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với UBND các xã thực hiện các trình tự thủ tục mở tài khoản ngân hàng với tổng số chủ rừng đã mở tài khoản 184/256 chủ rừng, đạt gần 72%. Hạt cũng thường xuyên cử công chức kỹ thuật phối hợp với nhân viên kỹ thuật của Quỹ trong việc cung cấp số liệu theo dõi diễn biến rừng; kiểm tra, xác minh diện tích rừng được chi trả DVMTR đối với trường hợp có kiến nghị. Thường xuyên trao đổi thông tin với lãnh đạo Quỹ về biến động diện tích rừng nằm trong lưu vực được chi trả DVMTR. Tham mưu cho UBND huyện tổ chức các hội nghị công bố, thống nhất diện tích, ranh giới rừng thuộc các lưu vực Nhà máy thủy điện trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã xây dựng phương án quản lý rừng bền vững làm cơ sở để chi trả DVMTR đối với diện tích rừng do UBND cấp xã được giao trách nhiệm quản lý rừng… Nhờ đó, ý thức của chủ rừng nói riêng và người dân nói chung trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt, tích cực tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời phát hiện các hành vi lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật; hạn chế các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, chất lượng rừng cung ứng DVMTR được nâng lên. Qua kiểm tra, xác minh tổng diện tích các lô rừng có biến động trên địa bàn huyện năm 2019 là 2.830,06ha; diện tích rừng biến động theo kết quả kiểm tra thực tế 173,15ha và diện tích đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2019 là 2.656,91ha.

Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cho biết: Nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh với Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR nên một số khó khăn, vướng mắc được phát hiện tháo gỡ kịp thời. Cụ thể là, trong rà soát diện tích rừng đủ điều kiện chi trả, như: đối chiếu quyết định giao đất giao rừng với bản đồ giao đất giao rừng có sự sai khác về số hiệu khoảnh, tiểu khu, sai diện tích, giao sai tên chủ rừng; tiếp nhận nhiều ý kiến của người dân trong việc giao đất giao rừng của UBND huyện (một số cộng đồng diện tích đất có rừng chưa được giao, diện tích được giao lấn vào đất trống, đất nông nghiệp gây khó khăn trong việc sản xuất, quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng). Hay các quyết định giao đất, giao rừng và bản đồ giao đất, giao rừng của UBND huyện giao cho các chủ rừng có trường hợp không khớp nhau gây khó khăn trong công tác kiểm tra, xác định ngoài thực địa… Từ đó, Quỹ đã kịp thời kiến nghị UBND huyện chỉ đạo rà soát, kiểm tra và điều chỉnh thống nhất để Quỹ tiến hành chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các cộng đồng sử dụng tiền chi trả DVMTR hiệu quả, quản lý tốt diện tích rừng được giao.

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top