Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Ngành Thuế tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2017/NQ – CP

09:34 - Thứ Tư, 10/05/2017 Lượt xem: 2773 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết 19/2017/NQ - CP, ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Cục Thuế tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể với mục tiêu năm 2017 cải cách thuế sẽ đạt được kỳ vọng của người nộp thuế. Trước hết là cải cách hành chính thuế với 4 nhóm chỉ tiêu: Kê khai và nộp thuế điện tử; hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế. Mục tiêu thứ 2 là công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định, 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. Mục tiêu thứ 3 là tiếp tục thực hiện cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp. Mục tiêu thứ 4 là rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế không quá 119 giờ/năm, hướng đến năm 2020 thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm.

 

Cán bộ bộ phận một cửa Chi cục Thuế TX. Mường Lay tiếp nhận thủ tục hành chính từ người nộp thuế.

Để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, ngành Thuế tỉnh tập trung vào 9 nhiệm vụ, giải pháp như: Tham gia ý kiến vào các dự thảo sửa đổi thể chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đáp ứng thông lệ quốc tế; rà soát, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến người nộp thuế để đổi mới cơ chế quản lý; thực hiện Chính phủ điện tử; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý; triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 200/QĐ - TCT - KHHĐ của Tổng cục Thuế; công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; tổ chức thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế liên quan đến giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa trong lĩnh vực tài chính đã được phê duyệt; tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị trong toàn ngành; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35/NQ - CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chương trình hành động số 1805/CTr - UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Cùng với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, ngành Thuế tỉnh cũng yêu cầu Chi cục trưởng chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố; trưởng các phòng thuộc Văn phòng Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai đầy đủ đến cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị các văn bản liên quan; căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu để xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra để xây dựng chương trình công tác. Đồng thời, định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm (trước ngày 13/6, 13/9 và 13/12) hoặc đột xuất theo yêu cầu phải tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết 19/2017/NQ - CP và các nhiệm vụ được giao gửi Cục Thuế tỉnh để tổng hợp báo cáo.

Bài, ảnh: Đức Huy
Bình luận