Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Nuôi dưỡng nguồn thu góp phần ổn định ngân sách

09:07 - Thứ Tư, 31/01/2018 Lượt xem: 2744 In bài viết
ĐBP - “Nuôi dưỡng nguồn thu” là phương châm của ngành Thuế đồng hành cùng doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp phát triển qua việc thực thi các chính sách ưu đãi về thuế, cải cách hành chính thuế, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi. Những năm qua ngành Thuế tỉnh đã luôn đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân người nộp thuế, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển xã hội.

Với mục tiêu luôn coi trọng xây dựng và gìn giữ các giá trị: “Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới”; những năm qua ngành Thuế tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ. Kết quả liên tục nhiều năm liên tục ngành Thuế tỉnh luôn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, ổn định ngân sách và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn

Ðể đạt được điều đó, Cục Thuế tỉnh luôn tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh đồng thời chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, động viên đội ngũ cán bộ, công chức quyết tâm cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết hợp với đó là việc tiếp tục duy trì đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính thuế. Rà soát để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, kích thích tăng trưởng kinh tế, góp phần cùng các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện việc tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ngành Thuế đã luôn duy trì và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, đẩy mạnh chương trình khai thuế qua mạng, dịch vụ nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về thuế trên địa bàn tỉnh từ đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường sự công khai, minh bạch về các thủ tục, hồ sơ giấy tờ, phí, lệ phí, thời gian giải quyết công việc đồng thời nêu cao trách nhiệm thực thi công vụ của công chức thuế, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Ngành Thuế cũng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử qua ngân hàng thương mại. Tập trung tuyên truyền và triển khai các Luật thuế, chính sách thuế mới được ban hành sửa đổi, bổ sung, nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ cho người nộp thuế, khảo sát, nắm bắt và giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, trong thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Cùng với công tác quản lý thuế, ngành Thuế tỉnh luôn bám sát lộ trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế. Trên tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm, nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, trong hỗ trợ doanh nghiệp; không đặt ra rào cản, điều kiện kinh doanh bất hợp lý, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh kiểm tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân người nộp thuế. Chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất với Tổng cục Thuế, UBND tỉnh các giải pháp về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

TTHT
Bình luận