Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Tích cực triển khai hỗ trợ các tổ chức, cá nhân người nộp thuế

09:07 - Thứ Tư, 20/05/2020 Lượt xem: 12297 In bài viết

ĐBP - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NÐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Ngay sau khi Nghị định được ban hành, cùng với các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã tích cực triển khai, tuyên truyền, hỗ trợ với mục tiêu bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, không để chính sách bị trục lợi, tạo điều kiện tốt nhất giúp các tổ chức, cá nhân người nộp thuế được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất, đúng quy định của pháp luật.

Theo số liệu tổng hợp, trên địa bàn tỉnh sẽ có 945/1.0265 doanh nghiệp cùng 852/3.542 hộ kinh doanh nộp thuế khoán và 83/101 tổ chức, cá nhân thuê đất sẽ được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41. Ngay sau khi Nghị định được ban hành, Cục Thuế tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chỉ đạo các phòng chức năng chuyên môn, Chi cục Thuế các huyện, thị xã, khu vực trực thuộc tiến hành triển khai tuyên truyền, thông tin kịp thời đến doanh nghiệp, người dân, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Ngoài việc đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như website của Cục Thuế, các phòng chức năng chuyên môn và các chi cục thuế đã gửi thông tin qua email, gọi điện thoại tới những doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn quản lý. Ðồng thời Cục Thuế tỉnh chỉ đạo bộ phận một cửa và các phòng, đội chức năng chuyên môn trên cơ sở ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin tiến hành tiếp nhận, tổng hợp và xử lý giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bảo đảm việc áp dụng các chính sách hỗ trợ nhanh chóng, thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân người nộp thuế. Qua công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, ngành thuế tỉnh sẽ tiếp nhận, giải đáp kịp thời vướng mắc của người nộp thuế về đối tượng áp dụng Nghị định.

Việc thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41 sẽ góp phần giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn do dịch bệnh, việc hỗ trợ cần đúng đối tượng, tránh tình trạng chính sách bị trục lợi. Theo quy định tại Nghị định số 41, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn bảo đảm đúng đối tượng được gia hạn. Qua quá trình thanh, kiểm tra, cơ quan thuế xác định người nộp thuế không đúng đối tượng được gia hạn thì ngoài việc nộp lại tiền thuế, tiền chậm nộp, người nộp thuế còn bị xử phạt theo quy định. Tuy nhiên để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và xác định rõ nhiệm vụ của cơ quan quản lý, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng chuyên môn và các chi cục thuế trực thuộc chủ động phân loại, lập danh sách người nộp thuế được gia hạn theo các nhóm đối tượng quy định tại Nghị định, khi người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn sẽ rà soát, đối chiếu, kiểm tra xác định đúng đối tượng. Ðồng thời, chủ động xây dựng các giải pháp quản lý rủi ro, có biện pháp giám sát nhằm tránh các trường hợp người nộp thuế lợi dụng chính sách gia hạn của Chính phủ để vi phạm pháp luật.

Út Duy
Bình luận

Tin khác