Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Khoản chi ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch Covid-19 được trừ vào chi phí

08:02 - Thứ Tư, 14/07/2021 Lượt xem: 11139 In bài viết

Thời gian qua, mặc dù cùng trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên khắp mọi miền đất nước, đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng và chung tay cùng Nhà nước trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có việc ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật (thuốc men, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm…). Việc ủng hộ, tài trợ này là nghĩa cử tốt đẹp, mang tính nhân đạo cao cần được động viên, khuyến khích, đặc biệt là khi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được đánh giá vẫn còn diễn biến nghiêm trọng, phức tạp trong thời gian tới. Để thể hiện sự động viên, khuyến khích của Nhà nước đối với tinh thần chung tay của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian đã qua cũng như khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục thực hiện hoạt động ủng hộ, tài trợ, nhằm lan tỏa tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó:

- Tổ chức, doanh nghiệp là người nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm:

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;

+ Cơ sở y tế;

+ Đơn vị lực lượng vũ trang;

+ Đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung;

+ Cơ sở giáo dục;

+ Cơ quan báo chí;

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

+ Tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương;

+ Cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ;

+ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp;

+ Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia;

+ Quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ được trừ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2021 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và năm 2021.

TTHT
Bình luận

Tin khác