Thông cáo báo chí kết quả kỳ họp thứ 37 UBKT Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

15:16 - Thứ Tư, 09/10/2019 Lượt xem: 2058 In bài viết

Ngày 26-9-2019, UBKT Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức kỳ họp thứ 37, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét một số nội dung sau:

1- Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Trường Sơn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mường Ảng, thuộc Đảng bộ huyện Mường Ảng.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, khuyết điểm trong thời gian đồng chí Trần Trường Sơn giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mường Nhà, huyện Điện Biên. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trần Trường Sơn.

2- Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luật cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Điện Biên.

Xem xét kết quả giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, gồm: Đảng ủy Quân sự tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh; Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập Báo Điện Biên Phủ.

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Bình luận