Công ty Ðiện lực Ðiện Biên

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

02:41 - Thứ Sáu, 10/08/2018 Lượt xem: 3915 In bài viết
ĐBP - Thực hiện chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đã xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt và lâu dài; áp dụng trong điều hành, vận hành hệ thống điện và dịch vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Huy Hoàng, Giám đốc Công ty Ðiện lực Ðiện Biên, cho biết: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Công ty đã và đang tập trung phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó. Ðồng thời, yêu cầu các bộ phận căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch và giải pháp để xây dựng chương trình hành động cụ thể hàng tháng, hàng quý. Công ty luôn xác định người lao động là tài sản quý giá nhất trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển bền vững. Ðể đáp ứng yêu cầu áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong quản trị, điều hành, vận hành hệ thống điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng… Công ty đã có những giải pháp đồng bộ về quản lý, đánh giá cán bộ, người lao động; cải cách tiền lương và các cơ chế khuyến khích người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 

Cán bộ Ðiện lực thành phố phát dọn cây xanh bảo vệ đường dây điện an toàn trong mùa mưa lũ.

Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đã nghiên cứu, đề xuất bổ sung nội dung, chương trình cần bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công nhân, viên chức, lao động (CNVC - LÐ). Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về kỹ năng, ý thức và kỷ luật. Hiện toàn ngành có 77 CNVC - LÐ đang tham gia học đại học, 21 người học thạc sĩ. Công ty cũng thường xuyên xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, CNVC đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã cử 109 lượt người tham dự 23 lớp đào tạo do Tổng Công ty tổ chức; tham gia 16 lớp đào tạo ngắn hạn... Tiêu biểu là từ tháng 7, Phòng An toàn (Công ty Ðiện lực Ðiện Biên) đã tổ chức tập huấn về công tác an toàn bao gồm: Công tác huấn luyện, sát hạch kiểm tra; quản lý và ghi chép cập nhật sổ sách an toàn; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; sử dụng các phần mềm quản lý, báo cáo về an toàn. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức tập huấn dịch vụ bán lẻ điện năng năm 2018. Thông qua đó, nhân viên làm dịch vụ bán lẻ điện năng đã tiếp thu được nhiều kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nắm chắc các quy trình, quy định.

Song song với tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên cũng chú trọng nâng cao văn hóa doanh nghiệp, ý thức của cán bộ, CNVC - LÐ đối với việc chấp hành nội quy, quy định; thể hiện trách nhiệm với công việc, cộng đồng, xã hội. Cụ thể là thực hiện quy định văn hóa doanh nghiệp trong đơn vị, nhất là văn hóa ứng xử tại các bộ phận trực tiếp liên quan đến khách hàng, như: giao tiếp khách hàng, nhân viên ghi điện, thu ngân, khảo sát, nhận đơn, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Từ đó nâng cao nhận thức của CNVC - LÐ về việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của ngành. Công ty cũng kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích để khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, cải tiến và có sáng kiến trong lao động.

Với việc xác định “chất lượng nguồn nhân lực chính là yếu tố quyết định kết quả sản xuất kinh doanh”, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đạt mục tiêu. Nhờ đó, chất lượng nguồn nhân lực của Công ty thời gian qua từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng điều hành, vận hành hệ thống điện và dịch vụ khách hàng; sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Bài, ảnh: Mai Phương
Bình luận