Video

Động lực để người dân bảo vệ rừng

Thứ Tư, 28/07/2021 16:16 Lượt xem: 5859 In bài viết

ĐBP - Nhờ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã dần ổn định cuộc sống, có ý thức bảo vệ rừng. Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của mỗi hộ dân nên việc thực hiện hiệu quả chính sách chi trả DVMTR đã tiếp thêm động lực để người dân giữ rừng; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Gần 7 năm chuyển đổi từ canh tác trên nương sang phát triển kinh tế rừng bền vững và đây là thành quả trong công tác trồng rừng của cộng đồng bản Nà Ngám 1, xã Nà Nhạn (TP. Điện Biên Phủ). Hiện nay, bản có hơn 160ha rừng, trong đó hơn 70ha rừng trồng. Giờ đây, diện tích rừng này đã trở thành tài sản chung của cộng đồng bản khi bà con cùng trồng, cùng chăm sóc, bảo vệ và cùng hưởng lợi. Khi rừng chưa đến tuổi khai thác, cộng đồng bản Nậm Ngám 1 đều được hưởng kinh phí từ các chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát triển rừng và chi trả DVMTR. Từ nguồn kinh phí đó, bà con sử dụng vào mục đích bảo vệ rừng và một số hoạt động, việc làm đem lại lợi ích chung của địa phương. Với người dân ở Nà Ngám 1, họ luôn xác định bảo vệ rừng là việc không của riêng ai và bảo vệ, phát triển rừng để phục vụ chính cuộc sống của họ.

Xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà) có diện tích tự nhiên trên 13.550ha, trong đó có hơn 2.600ha rừng tự nhiên. Giai đoạn 2015 - 2020, độ che phủ rừng trên địa bàn xã đã tăng từ 21,6% lên 24,3%; đó là kết quả rất tích cực kể từ khi người dân trên địa bàn xã được hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR. Bên cạnh sự tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì người dân xã Ma Thì Hồ đã thực sự coi rừng như chính cuộc sống, là sinh kế của mình. Thực hiện chính sách chi trả DVMTR, người dân được hưởng lợi từ việc giữ rừng nên tình trạng sản xuất trên nương đã giảm, ý thức bảo vệ rừng của bà con cũng nâng lên rõ rệt.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã thực hiện chi trả tiền DVMTR qua tài khoản cho các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Với tổng diện tích hơn 290.000ha được chi trả DVMTR, trong tháng 5/2021, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã chi trả trên 134 tỷ đồng tiền DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng. Trong đó, đã chi trả cho 1.058 chủ rừng là hộ gia đình, 630 chủ rừng là cộng đồng, 5 chủ rừng là tổ chức, 2 tổ chức khác và gần 50 UBND xã được giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ. Việc triển khai chi trả DVMTR công khai, minh bạch, đúng đối tượng đã giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Có thể thấy, chính sách chi trả DVMTR trong thời gian qua là nguồn tài chính giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bởi chỉ khi cuộc sống nhân dân ổn định thì ý thức bảo vệ và phát triển rừng mới được nâng lên, các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, phá rừng làm nương sẽ giảm, rừng tự nhiên được bảo vệ tốt hơn. Từ những lợi ích như vậy, chính sách chi trả DVMTR đã và đang trở thành động lực quan trọng, từng bước tạo lập sinh kế cho người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Phạm Quang