Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương

Thứ Sáu, 05/05/2023 07:06

ĐBP - Điện Biên Đông đã có những cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu  trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, khơi dậy khát vọng xây dựng Điện Biên Đông đổi mới phát triển.

Học và làm theo Bác

Búng Lao phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế

Thứ Bảy, 25/03/2023 07:00
Búng Lao phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế

ĐBP - Về Búng Lao (huyện Mường Ảng) hôm nay, những con đường đất nhỏ hẹp trước kia đã được thay bằng đường bê tông phẳng lì rộng rãi nối các bản; những nương lúa, nương ngô bạc màu được thay bằng những vườn xoài, nhãn, bưởi xanh tốt. Sự thay đổi đó bắt nguồn từ sức lan tỏa việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Huyện Nậm Pồ sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác

Thứ Hai, 27/02/2023 17:23
Huyện Nậm Pồ sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác

ĐBP - Chiều nay (27/2), Huyện ủy Nậm Pồ tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2020 đến năm 2023.

Học và làm theo Bác

Cựu chiến binh gương mẫu, đi đầu

Thứ Bảy, 25/02/2023 06:52
Cựu chiến binh gương mẫu, đi đầu

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, các hội viên đã thực hiện tốt 5 tiêu chí chuẩn mực đạo đức cựu chiến binh Việt Nam “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - kỷ cương - trách nhiệm”, trở thành những tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ noi theo...

Hiệu quả việc học và làm theo Bác ở Điện Biên Đông

Thứ Tư, 11/01/2023 07:18
Hiệu quả việc học và làm theo Bác ở Điện Biên Đông

ĐBP - Bức tranh kinh tế - xã hội huyện Điện Biên Đông đang đổi thay từng ngày, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Góp phần quan trọng trong sự thay đổi đó có vai trò từ sự lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, thực hiện trong những năm qua.

Học Bác hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ Bảy, 24/12/2022 06:56
Học Bác hoàn thành tốt nhiệm vụ

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Đến nay việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn.

Học và làm theo Bác

Phụ nữ Thanh Luông tích cực thi đua sản xuất

Thứ Bảy, 10/12/2022 09:05
Phụ nữ Thanh Luông tích cực thi đua sản xuất

ĐBP - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) đã triển khai nhiều việc làm thiết thực gắn với các phong trào thi đua, hoạt động hội.

Nhân rộng mô hình tốt, cách làm sáng tạo

Thứ Hai, 05/12/2022 07:33
Nhân rộng mô hình tốt, cách làm sáng tạo

ĐBP - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh không chỉ đoàn kết, cần cù, sáng tạo mà còn luôn nỗ lực, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích trong lao động, sản xuất bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Thanh niên Búng Lao học và làm theo Bác

Thứ Tư, 30/11/2022 07:50
Thanh niên Búng Lao học và làm theo Bác

ĐBP - Xác định việc học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung thường xuyên liên tục của tổ chức Đoàn; Đoàn thanh niên xã Búng Lao (huyện Mường Ảng), phát huy sức trẻ, xung kích, tình nguyện đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương; thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên. Những hoạt động đó đã góp phần xây dựng xã Búng Lao đạt chuẩn nông thôn mới.

Phụ nữ Tủa Chùa học Bác từ những việc làm thiết thực

Thứ Hai, 14/11/2022 07:39
Phụ nữ Tủa Chùa học Bác từ những việc làm thiết thực

ĐBP - Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tủa Chùa hiện có trên 8.360 hội viên tham gia sinh hoạt tại 120 chi hội. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN huyện Tủa Chùa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho mỗi cán bộ, hội viên, góp phần đưa học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong các cấp Hội.

Mường Nhé tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thứ Hai, 07/11/2022 08:06
Mường Nhé tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

ĐBP - Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (gọi tắt là Hội nghị Trung ương 5) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Mường Nhé đã có những đổi mới tích cực, chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top