Chính trịXây dựng Đảng

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ông Nguyễn Hữu Trung, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

08:55 - Thứ Hai, 02/11/2020 Lượt xem: 652 In bài viết

ĐBP - Nghiên cứu các Dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng, tôi thấy rằng Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã phác họa được bức tranh toàn cảnh đất nước ta trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó thành tựu nổi bật là toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng.

Ðầu tiên là về kinh tế, cả thế giới, khu vực Ðông Nam Á đều phải ghi nhận sự phát triển thần kỳ của Việt Nam trong giai đoạn này. Mặc dù năm cuối nhiệm kỳ bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 vẫn đạt khoảng 5,9%/năm; năm 2020 thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.750 USD/người… Cuộc sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa ngày càng cải thiện rõ nét cùng quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Ngoài ra, những vấn đề quốc tế được Ðảng ta lãnh đạo, chỉ đạo khéo léo, nhất là trong vấn đề biển Ðông, vừa ngoại giao mềm mỏng nhưng cũng quyết liệt giữ vững lập trường về chủ quyền biển đảo. Vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng cao khi đảm nhiệm nhiều trọng trách, như: Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Vấn đề ô nhiễm môi trường cũng đã và đang được quan tâm và có hướng giải quyết; văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ… cũng đều có những bước tiến vượt bậc so với đầu nhiệm kỳ.

Một điểm nổi bật nữa mà nhiệm kỳ qua Ðảng ta đã làm được là đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, việc kiên quyết xử lý, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ thoái hóa, biến chất, trong đó có nhiều cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng là những “kim chỉ nam” để cán bộ, đảng viên tự soi mình và nâng cao ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ đúng và trúng, tạo được nhiều nét đột phá mới đối với các địa phương. Tuy vậy, một vài nơi việc điều động, luân chuyển vẫn chưa sát với thực tiễn, khiến một số cán bộ còn có “độ ì” nhất định. Về vấn đề này tôi cho rằng cần đánh giá cán bộ luân chuyển cụ thể theo từng năm để rút ra kinh nghiệm; đồng thời, theo dõi, giao nhiệm vụ đúng với trình độ, năng lực và sở trường của từng cán bộ.

Diệp Chi (ghi)
Bình luận

Tin khác

Back To Top