Chính trịBầu cử

Giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại huyện Mường Ảng

18:22 - Thứ Tư, 07/04/2021 Lượt xem: 974 In bài viết

ĐBP - Từ ngày 5 - 7/4, đoàn giám sát của Tỉnh ủy thực hiện giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng về việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện làm rõ một số nội dung trong triển khai công tác bầu cử.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng đã kịp thời ban hành chỉ thị, thành lập ban chỉ đạo bầu cử; chỉ đạo UBND huyện thành lập Ủy ban bầu cử, các tiểu ban giúp việc, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai công tác bầu cử theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Việc lãnh đạo, triển khai công tác bầu cử đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định; triển khai các bước quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và luật định. Các tiểu ban giúp việc tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác tuyên truyền về bầu cử được tăng cường…

Qua giám sát thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng, Đoàn giám sát Tỉnh ủy chỉ ra một số hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử tại Mường Ảng, như: Chưa dự kiến cơ cấu đại biểu HĐND huyện tái cử nhiệm kỳ 2021 - 2026; hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp còn trường hợp sai sót, phải kê khai lại nhiều lần, nhất là cấp cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng kiến nghị với đoàn giám sát 3 nội dung: Đề nghị tỉnh cấp bổ sung kinh phí bầu cử kịp thời để huyện thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo đúng quy định; cử cán bộ xuống giúp huyện thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các sở, ngành tỉnh phối hợp đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, nhất là dự án điện cho một số bản vùng cao, vùng xa.

Tin, ảnh: Tú Trinh
Bình luận

Tin khác