Đảng bộ Công an tỉnh

Chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

09:07 - Thứ Hai, 09/01/2017 Lượt xem: 3163 In bài viết
ĐBP - Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ đã và đang được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chú trọng tổ chức thực hiện. Với nhiều giải pháp phòng chống, ngăn ngừa sẽ góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực tế cho thấy, thời gian qua trong lực lượng có một số ít cán bộ, chiến sỹ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm ý thức tổ chức kỷ luật, vi phạm nguyên tắc, quy trình công tác, thậm chí vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, để không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ công an phải có bản lĩnh, lập trường, quan điểm vững vàng. Và lực lượng công an nhân dân tuyệt đối không được để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - Đó là khẳng định của Thiếu tướng Sùng A Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khi trao đổi với chúng tôi việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nắm tình hình an ninh trật tự tại xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo.

Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của Nghị quyết này, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã được nghiên cứu, quán triệt nhiều lần (do Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Công an tỉnh tổ chức). Đến nay, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc đã quán triệt, triển khai Nghị quyết đến tất cả đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Nội dung quán triệt tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ công an bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Thiếu tướng Sùng A Hồng phân tích: Khi có bản lĩnh chính trị vững vàng thì đó là vũ khí sắc bén để cán bộ, chiến sỹ trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù khó khăn, phức tạp đến đâu cũng luôn vững vàng, kiên định, không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; luôn sẵn sàng nhận, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Quá trình thực hiện được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, dễ thực hiện.

Cùng với đó, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong đơn vị thường xuyên kiểm tra, nắm và giải quyết tư tưởng, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, chủ động dự báo diễn biến tư tưởng cán bộ, chiến sỹ trước những biến động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Khi thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời phát hiện những biểu hiện băn khoăn, lo lắng, thắc mắc trong tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ để chủ động có biện pháp giải quyết. Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa cấp ủy, lãnh đạo với cán bộ, chiến sỹ, thông tin kịp thời, có định hướng nhận thức, tư tưởng, hành động rõ ràng những vấn đề chính trị, xã hội nhạy cảm, phức tạp, trang bị cho cán bộ, chiến sỹ tri thức, nhất là nhận thức về đối tượng, đối tác của cách mạng trong tình hình mới. Không hoang mang, dao động trước mọi khó khăn, thử thách, làm chủ bản thân trong mọi tình huống phức tạp của đời sống chính trị, xã hội. Quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sỹ theo đúng chế độ “5 quản”, chú trọng quản lý về công việc và quan hệ, sinh hoạt, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công an nhân dân. Thực tế cho thấy, nguyên nhân của sai phạm từ phẩm chất đạo đức, lối sống tiêu cực, vi phạm nguyên tắc, quy trình công tác, nhũng nhiễu nhân dân là do thiếu sự kiểm tra, giám sát, trách nhiệm của người lãnh đạo trực tiếp quản lý và bản thân cán bộ, chiến sỹ thiếu sự rèn luyện, bản lĩnh không vững vàng; do tính chất, đặc thù lực lượng là độc lập tác chiến hoạt động trong một môi trường phức tạp... dẫn đến sai phạm. Do vậy, gắn với siết chặt kỷ luật kỷ cương, Công an tỉnh đã quy trách nhiệm cho người đứng đầu và thủ trưởng phụ trách trực tiếp; lãnh đạo phải làm gương cho cấp dưới, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, lấy công tác công an, đảm bảo an ninh trật tự là để phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt chế độ, chính sách với phương châm chi trả đúng, đủ, hiệu quả để động viên, cổ vũ, khích lệ cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung cải cách hành chính trong lực lượng công an nhân dân, lấy công tác phục vụ nhân dân trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự là trung tâm, đổi mới lề lối làm việc để thực sự gần dân, làm thay đổi về mặt nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, thấy được trách nhiệm khi phục vụ nhân dân. Việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định dựa trên cơ sở sở trường, năng lực, yêu cầu, nhiệm vụ để bố trí, sắp xếp công tác cán bộ đáp ứng tình hình, tương ứng với khối lượng và yêu cầu công việc. Qua đó phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chỉ huy, luôn coi trọng cả đức và tài, theo hướng “giỏi một việc, hiểu biết nhiều việc”, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trên địa bàn vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top