Thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nhiều chuyển biến tích cực

08:50 - Thứ Sáu, 21/04/2017 Lượt xem: 2632 In bài viết
ĐBP - “Rà soát các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, thẩm quyền quản lý” là một trong những nội dung quan trọng mà Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn (gọt tắt là Chỉ thị 08), yêu cầu các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tại Sở Công Thương, phát huy kết quả thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính đạt được trong những năm qua, ngành tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, CCVC theo Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cấp phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc; rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy chế, quy định thực hiện trong ngành. Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định; trọng tâm là bổ sung và quy định rõ các quy định cụ thể về chức năng nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền theo văn bản của các cấp; kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, CCVC. Trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Sở chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định các nội dung theo quy định giảm thời gian giải quyết TTHC; đơn giản hóa TTHC; nâng cao năng lực chuyên môn và trách nhiệm của công chức làm việc tại bộ phận “một cửa”. Ông Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: Ngành lấy mục tiêu phục vụ là chính khi tiếp xúc, xử lý công việc với người dân, doanh nghiệp; nghiêm cấm các hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đến nay, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bản giấy) và được đăng tải trên trang Website của Sở.

 

Cán bộ bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ cho người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.

Còn tại BHXH tỉnh, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu và chi BHXH, BHYT, BHTN, rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; triển khai giao dịch điện tử trong hệ thống BHXH. Tăng cường cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” từ BHXH tỉnh đến các huyện, thị, thành phố trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; đồng thời đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính. Nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh, đảm bảo việc thực hiện các quy định hành chính được công khai minh bạch, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Rà soát và duy trì việc niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện nghiêm túc lịch làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần... Từ năm 2016 đến nay, có 405.067 hồ sơ đã được tiếp nhận và giải quyết, trong đó, 100% hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn.

Việc thực hiện Chỉ thị 08 đã tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên quá trình triển khai cho thấy, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; còn chậm trễ, kéo dài, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, để khắc phục được tình trạng trên, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên; đánh giá, phân loại khách quan, dân chủ để mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực, trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ. Các cơ quan cần làm rõ mối quan hệ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp giải quyết TTHC trong nội bộ và giữa các cơ quan, đơn vị. Thực hiện mẫu hóa hồ sơ, thủ tục theo hướng rõ ràng, cụ thể, giúp người dân, doanh nghiệp dễ đọc, dễ hiểu, dễ cung cấp thông tin; công khai đầy đủ các TTHC và quy trình giải quyết trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, nơi trực tiếp giải quyết thủ tục và nơi sinh hoạt cộng đồng để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác