Trả lời kiến nghị cử tri

08:43 - Thứ Tư, 14/06/2017 Lượt xem: 1459 In bài viết
Cử tri TX. Mường Lay kiến nghị: TX. Mường Lay là đơn vị hành chính có dân số và đơn vị hành chính cấp xã ít nhất trong toàn quốc. Trong thời gian tới đề nghị UBND tỉnh có chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính của TX. Mường Lay theo hướng sáp nhập xã Sá Tổng và Mường Tùng (huyện Mường Chà) về TX. Mường Lay quản lý.

Sở Nội vụ trả lời: (Văn bản số 303/BC-SNV ngày 27/2/2017 của Sở Nội vụ)

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 128, Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp cần thiết và phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể của đơn vị hành chính, các định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 23/6/2015, Bộ Nội vụ có Văn bản số 2660/BNV-CQĐP về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; nội dung Văn bản 2660/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc trình Chính phủ hồ sơ, đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cho đến khi có văn bản mới quy định cụ thể, điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được cấp có thẩm quyền ban hành.

Mặt khác, căn cứ vào điều kiện thực tế để sáp nhập, mở rộng TX. Mường Lay thì các đơn vị hành chính giáp ranh với TX. Mường Lay như xã Sá Tổng và Mường Tùng thì những xã vùng cao, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng còn kém phát triển nếu sáp nhập các đơn vị hành chính này vào để mở rộng TX. Mường Lay thì sẽ không đảm bảo được các tiêu chí về đô thị theo các quy định hiện hành như: tiêu chí về quy mô dân số, tiêu chí mật độ dân số, tiêu chí về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị… Vì vậy, việc trước mắt chưa thể thực hiện được việc điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập các xã nêu trên để mở rộng TX. Mường Lay.

Cử tri phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ kiến nghị: Định mức cấp đất ở cho các hộ người dân tộc thiểu số thuộc Dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La là 200m2/hộ, thực tế đến nay phát sinh một số vấn đề về chỗ ở đối với những hộ có nhiều thế hệ cùng chung sống. Đề nghị UBND tỉnh quy hoạch phát triển quỹ đất có chính sách đất ở đối với những hộ gia đình, đối tượng này.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: (Văn bản số 121/STNMT-QLĐĐ ngày 27/2/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Khu tái định cư Noong Bua, phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ thuộc Dự án Thành phần quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 801/2010/QĐ-TTg ngày 4/6/2010. Theo đó, quy hoạch Khu tái định cư Noong Bua được quy hoạch diện tích đất ở đô thị là 100m2 và 200m2; các hộ thuộc diện được bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Noong Bua, phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ đã cơ bản nhất trí và đã nhận đất tái định cư, xây dựng nhà và sử dụng ổn định. Hiện nay UBND tỉnh đã báo cáo Chính phủ về chương trình đề án hậu tái định cư Dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La; Chính phủ đang tổng hợp đề án hậu tái định cư Dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La để trình Quốc hội.

(Còn nữa)

Bình luận

Tin khác