Xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng tốt hơn

08:39 - Thứ Tư, 13/09/2017 Lượt xem: 1113 In bài viết
ĐBP - Theo báo cáo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016 do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố ngày 4/4/2017, chỉ số PAPI tỉnh Điện Biên đạt 36,46 điểm xếp hạng 25/63 tỉnh, thành phố; vượt trên những tỉnh, thành phố lớn như: Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương...

Chỉ số PAPI nghiên cứu thông qua 6 trục nội dung lớn: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Chỉ số PAPI được tiến hành trên địa bàn tỉnh ta từ năm 2011, với số lượng khảo sát trung bình khoảng 200 phiếu/năm, người trả lời được chọn ngẫu nhiên qua máy vi tính dựa trên danh sách cử tri các thôn, bản, tổ dân phố.

 

Người dân xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo đến bộ phận “Một cửa” của UBND xã làm thủ tục, hồ sơ cho con vào năm học mới.

Năm 2016, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ; tập trung giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến làm việc. Nhờ đó chỉ số PAPI đã có bước tiến đáng kể khi vươn lên nhóm trung bình cao bởi năm 2015, chỉ số PAPI của tỉnh chỉ đạt 35,26 và nằm trong nhóm trung bình thấp của cả nước.

Theo báo cáo PAPI năm 2016, hầu hết điểm số các trục nội dung của tỉnh ta đều tăng so với năm 2015: Trục nội dung về “sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở” đạt 5,55 điểm (tăng 0,94 điểm); kiểm soát tham nhũng đạt 6,18 điểm (tăng 0,76); thủ tục hành chính công đạt 7,13 điểm (tăng 0,39); công khai minh bạch đạt 6,05 điểm (tăng 0,20); cung ứng dịch vụ công đạt 6,97 điểm (tăng 0,05). Duy nhất nội dung “trách nhiệm giải trình với người dân” đạt 4,76 điểm, giảm 0,96 điểm so với năm 2015.

Kết quả năm 2016 cho thấy một số nội dung PAPI của tỉnh đang dần tiệm cận nhóm các địa phương đạt điểm cao. Trong đó, trục nội dung về “công khai, minh bạch” đạt 6,05 điểm, xếp hạng 13/63 tỉnh, thành, thuộc nhóm đạt điểm cao nhất trong cả nước (điểm số cao nhất trục nội dung này là 6,5 điểm). Có được kết quả này do thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành thực hiện công khai, minh bạch. Nhất là một số nội dung thành phần như: Danh sách hộ nghèo, thu, chi ngân sách... được niêm yết, công khai tại trụ sở làm việc của chính quyền cơ sở, tạo thuận lợi cho người dân nắm bắt. Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá bồi thường thu hồi đất cũng được tập trung thực hiện và thông báo đến người dân.

Một nội dung có sự tiến bộ rõ rệt, được đánh giá cao trong thời gian qua của tỉnh ta là “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố. Đây là kết quả bước đầu sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành trong tuyên truyền phổ biến chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động cho cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch, ngăn chặn các hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu chi ngân sách; các khoản chi cho đầu tư xây dựng, chi thường xuyên, chi phí lễ hội, tiếp khách... Các cấp, ngành từng bước nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực gắn liền với quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: đất đai, tài nguyên, thuế...

Trục nội dung về “sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở” được xếp hạng 23/63 tỉnh, thành. Sự chuyển biến tích cực này do các ngành chức năng, chính quyền cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân nói riêng. Cấp ủy, chính quyền cơ sở đã thực hiện việc lấy ý kiến của nhân dân đối với một số kế hoạch hoạt động; từng bước nâng cao hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng; người dân cũng dần có sự chủ động tham gia ý kiến với chính quyền các cấp.

Trục nội dung “trách nhiệm giải trình với người dân” đạt điểm thấp nhất trong chỉ số PAPI của tỉnh ta (4,76 điểm). Năm 2016, khảo sát PAPI có một số thay đổi trong cơ cấu chỉ tiêu cấu thành nên đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả đánh giá trục nội dung này. Tuy nhiên chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng: sự tương tác giữa người dân với các cấp chính quyền chưa cao; trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị nhất là cấp huyện, xã trong giải quyết những vướng mắc, bức xúc, khiếu nại của người dân còn hạn chế. Do đó, thời gian tới các cấp chính quyền tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia nhiều hơn vào xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển; tích cực đối thoại và thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân. Cùng với đó là tăng cường vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được để xây dựng một nền hành chính phục vụ, từng bước nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trong thời gian tới, tỉnh ta phải tiếp tục có những giải pháp sát với thực tiễn. Trước hết là nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đảm bảo người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh việc rà soát, cắt giảm thời gian, thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng... Đối với chính quyền cấp xã phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc công khai, minh bạch để người dân nắm bắt; tạo điều kiện để người dân tiếp cận, trao đổi và giải đáp kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc của nhân dân.

Chỉ số PAPI của tỉnh ta năm 2016 rất tích cực song cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vì khi cán bộ, nhân dân nhận thức đầy đủ về PAPI mới có câu trả lời đúng trong phiếu khảo sát, mang lại kết quả đánh giá chính xác. Trong đó vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp rất quan trọng. PAPI cung cấp thông tin khách quan về các mối quan hệ giữa người dân với các cơ quan công quyền. Qua đó chính quyền các cấp có giải pháp hành động, phục vụ người dân; góp phần thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Kết quả các chỉ số PAPI năm 2016 cho thấy việc người dân ngày càng đánh giá cao hơn hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, thể hiện qua mức độ hài lòng gia tăng ở một số chỉ tiêu. Đó là cơ sở để tỉnh ta tiếp tục phấn đấu xây dựng nền hành chính phục vụ hiệu quả.

Bài, ảnh: Đức Bảo
Bình luận

Tin khác