Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05

Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

15:01 - Thứ Ba, 06/02/2018 Lượt xem: 6372 In bài viết
ĐBP - Vai trò lãnh đạo của Ðảng và công tác xây dựng Ðảng luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Ðảng ta đã khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ðó chính là lý do tại sao trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, bên cạnh việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Ðảng ta khẳng định xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, Ðảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn bản thân mình.

Ðảng ta cũng xác định, tự đổi mới Ðảng phải gắn liền với tự chỉnh đốn Ðảng. Ðã có không ít các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI và khóa XII đều ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Ðảng.

 

Ðồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với huyện Nậm Pồ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ảnh: Sầm Phúc

Ðối với Ðảng bộ Ðiện Biên xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, quá trình triển khai, Ðảng bộ tỉnh đã gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; là giải pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ðể Nghị quyết đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai với quyết tâm chính trị cao, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Khi triển khai, các đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có kế hoạch khắc phục khuyết điểm và nghiêm túc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm với công việc được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên cam kết bằng văn bản về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch của từng cấp, từng ngành và từng cá nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Quá trình triển khai, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc quy định của Ðảng về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và xử lý nghiêm hành vi vi phạm; tạo điều kiện phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở đã chỉ đạo rà soát, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu, từng công việc. Ðây là cơ sở, điều kiện để xem xét, đánh giá đúng những kết quả cũng như hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm. Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong công tác cán bộ, quy chế người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân và xử lý đơn thư; cho chủ trương xử lý, giải quyết dứt điểm những vụ việc dư luận bức xúc, khiếu nại kéo dài... Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; tập trung kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của đảng, thực hiện quy chế làm việc, chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Năm 2017, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 204 tổ chức đảng và 245 đảng viên; thực hiện giám sát đối với 90 tổ chức đảng và 148 đảng viên. Riêng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 ở 4 đảng bộ. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các tổ chức đảng đã triển khai nghiêm túc, cơ bản không có biểu hiện suy thoái nghiêm trọng về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được khẳng định và phát huy, góp phần tạo dựng niềm tin của nhân dân với Ðảng.

Tuy nhiên, trong thực tế, đối chiếu với những biểu hiện của suy thoái có thể thấy rằng, ranh giới giữa suy thoái và không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống rất mong manh vì còn nhiều tổ chức đảng, đảng viên của chúng ta đã thừa nhận còn nể nang, né tránh trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; một bộ phận cán bộ, đảng viên còn có tư tưởng “dĩ hòa vi quý”, thấy sai không dám đấu tranh, thấy đúng không dám bảo vệ; không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ... Ngoài ra, vai trò lãnh đạo của một số chi ủy, chi bộ trong công tác xây dựng Ðảng chưa được phát huy đúng mức, chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ có mặt còn hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên ngại sinh hoạt Ðảng, có cán bộ, đảng viên kể cả cán bộ lãnh đạo sau khi nghỉ hưu thì xin thôi sinh hoạt Ðảng, xa rời quần chúng...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị còn làm chiếu lệ, hình thức, không thường xuyên, không quán triệt đầy đủ và nghiêm túc dẫn tới hiểu không đúng và chưa đúng, không gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị. Việc cam kết nội dung học tập còn hình thức; xây dựng kế hoạch, chương trình của tập thể, cá nhân chưa sát với chức trách, nhiệm vụ và thực tế công việc...

Qua công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật đối với 150 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó nhiều đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ, lãnh đạo quản lý. Thực tế này cho thấy một bộ phận cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt trách nhiệm nêu gương và chức trách, nhiệm vụ đối với lĩnh vực được phân công.

Với quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”; những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 đã được đánh giá và nhận diện. Ðể công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng thực sự hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, cần sự quyết liệt với quyết tâm chính trị cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, lãnh đạo quản lý và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý phải chỉ đạo cụ thể hóa những nhiệm vụ trong công tác xây dựng Ðảng, khắc phục căn bản tình trạng nói suông, nói không đi đôi với làm trong thực thi nhiệm vụ; có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định 101-QÐ/TW, Quy định 55-QÐ/TW của Bộ Chính trị; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm nhất là những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận để khắc phục, giải quyết dứt điểm; gắn công tác kiểm tra, đôn đốc với tăng cường tuyên truyền, phổ biến và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị và kết quả đạt được bước đầu, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh nhất định sẽ đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng Ðảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðây là một trong những tiền đề quan trọng tạo điều kiện để Ðiện Biên vững bước đi lên.

Lâm Văn Năm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Bình luận

Tin khác

Back To Top