Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản mới của Trung ương liên quan đến công tác dân vận

11:01 - Thứ Năm, 03/05/2018 Lượt xem: 4320 In bài viết
ĐBP - Ngày 3/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản mới của Trung ương liên quan đến công tác dân vận. Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thường trực các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; trưởng ban dân vận các huyện, thị, thành ủy.

 

Đồng chí Lầu Thị Mại, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm khẳng định: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác dân vận là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ công tác dân vận nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và quan điểm của Đảng trong các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định quy định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo của Chính phủ làm cơ sở để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh; trọng tâm là các văn bản mới liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 18 - CT/TW ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ - CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 99 - QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 21 - CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124 - QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về việc giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận