“Phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc”

07:23 - Thứ Tư, 09/05/2018 Lượt xem: 2188 In bài viết

ĐBP - Chiều ngày 9/5, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam, Phó ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lầu Thị Mại, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25, công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực theo hướng công khai, dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân, vì nhân dân phục vụ; tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân. Các đơn vị lực lượng vũ trang luôn bám nắm địa bàn, tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm.

 

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên.

Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội luôn đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, địa bàn dân cư thiết thực, hiệu quả; phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, về dân chủ ở cơ sở. Từ đó, công tác dân vận đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền…

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra và các đại biểu của tỉnh đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 ở cơ sở. Từ đó, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Lam nêu rõ: Điện Biên là tỉnh miền núi, nhiều dân tộc cùng sinh sống, chính vì thế việc thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải được tỉnh đặc biệt quan tâm, làm tốt. Tránh thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống của nhân dân. Phó ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị; thường xuyên tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng chính quyền; đồng thời, phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Trước khi làm việc với Tỉnh ủy, sáng nay (9/5) đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Trung ương đã làm việc với Sở Nội vụ về nội dung trên. Phó ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá cao kết quả mà Sở Nội vụ đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời đề nghị cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác