Trả lời kiến nghị cử tri

08:39 - Thứ Tư, 13/06/2018 Lượt xem: 8640 In bài viết
ĐBP - Cử tri các phường trên địa bàn thành phố: Ðề nghị UBND tỉnh xem xét lại cách tính giá nước sinh hoạt của nhân dân thành phố như hiện nay cao, chất lượng chưa tương xứng, đục, chưa thực sự đảm bảo cho người tiêu dùng.

Trả lời: Về quản lý chất lượng nước sinh hoạt: UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo Công ty Cổ phần cấp nước Ðiện Biên chú trọng tới chất lượng nước cung cấp cho nhân dân. Ðịnh kỳ hàng quý, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đều tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng nước. Qua công tác kiểm nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng cho thấy tất cả các chỉ tiêu về tiêu chuẩn chất lượng đều đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần cấp nước Ðiện Biên đã xây dựng quy trình và thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng nước hàng ngày, nếu đạt yêu cầu mới cấp vào hệ thống cấp nước cho người tiêu dùng. Ðối với hệ thống đường ống cấp nước ở các địa bàn trong thành phố và vùng phụ cận, hàng tuần Công ty tiến hành lấy mẫu để kiểm định chất lượng nước 1 lần. Qua công tác lấy mẫu kiểm định cho thấy cơ bản chất lượng nước đều đạt yêu cầu. Tuy nhiên, thời gian qua ở một số nơi nước bị vẩn đục cục bộ, thời gian nước bị vẩn đục ngắn. Nguyên nhân là do thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ đã và đang tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải; đầu tư nâng cấp vỉa hè đường phố, tại một số điểm thi công làm hư hỏng, bục vỡ hệ thống đường ống cấp nước nên bùn đất tràn vào đường ống cấp nước. Một số nơi trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại hệ thống đường ống lắp đặt từ nhiều năm trước, chất lượng xuống cấp nên hay xảy ra sự cố bung bục. Mặt khác, đặc thù của hệ thống cấp nước là công trình ngầm nên khi có sự cố bung bục rất khó phát hiện. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Cổ phần cấp nước Ðiện Biên đã và đang tiến hành cải tạo, thay thế, nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước chất lượng cao để ổn định chất lượng nước cung cấp cho người tiêu dùng.

Về giá nước: Việc xây dựng, ban hành giá nước thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn. Theo đó giá tiêu thụ nước sạch phải được tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất hợp lý, giá thành toàn bộ trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ (bao gồm cả chi phí duy trì đấu nối) để các đơn vị cấp nước duy trì và phát triển trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật công bố hoặc ban hành và lợi nhuận định mức hợp lý của khối lượng nước thương phẩm do các tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc thực hiện tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn và bán lẻ nước sạch (gọi tắt là đơn vị cấp nước) theo quy định của quy chế tính giá do Nhà nước ban hành. Mặt khác, giá bán nước sạch cho sinh hoạt hiện nay trên địa bàn không cao hơn giá tối đa của khung giá do Bộ Tài chính quy định và còn thấp hơn so với các tỉnh lân cận trong khu vực, giá bán nước sạch cho sinh hoạt hiện nay trên địa bàn tương đối phù hợp.

Cử tri huyện Mường Chà kiến nghị: Việc chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo Nghị định số 86/2015/NÐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ (100.000 đồng/học sinh/tháng) chậm, đến nay học kỳ 2 của năm học 2016 - 2017 và các tháng đầu của năm học 2017 - 2018 chưa được chi trả. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện việc chi trả cho học sinh theo thời gian quy định.

Trả lời: Ngày 27/10/2017, Bộ Tài chính có Văn bản số 14539/BTC-NSNN thông báo tạm cấp 80% nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2017 cho tỉnh; trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị phân bổ nhu cầu. Ngày 14/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1247/QÐ-UBND về việc bổ sung kinh phí năm 2017 cho các đơn vị để thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NÐ-CP của Chính phủ. Ðến ngày 31/1/2018 toàn bộ kinh phí được phân bổ (80% nhu cầu) đã được chi trả cho các đối tượng học sinh được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NÐ-CP. Hiện nay, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Ðào tạo đang tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính cấp tiếp 20% kinh phí còn lại của năm 2017.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top